Om Östturkistan

Snart kan du läsa ett komplett studiemateriral om östturkistan

“Östturkistan ett ockuperat land” Ett studiematerial från Uiguriska Utbildningsföreningen År 1949 ockuperade  kina Östturkistan, År 1955 den 13 september kom Östturkistan att döpas om till Xinjiang, vilket betyder(det nya territoriet) . Östturkistan är fortfarande ockuperat och den Östturkistanska befolkningen förnekas fortfarande de mest grundläggande mänskliga rättigheterna, inte minst rätten till självbestämmande. Det internationella samfundet har aldrig givit Östturkistan sitt fulla ... Read More »

Vad är Öst Turkistan? Vilka är folket? Vad händer där?

översättning av Abdul ahad   I Guds, den nådrikes och den barmhärtiges namn. Prisad vare Allah. fred och välsignelser vara över Hans Budbärare. Det råder ingen tvekan om att miljontals muslimer i hela världens alla länder och stater inte vet så mycket om Öst Turkistan och dess muslimska befolkning. Vad är Öst Turkistan?  Vilka är dess folk? Och framförallt Vad ... Read More »

Din guide till östturkistan

östturkistan är den  största provinsen som okuperades  av kina 1949 och även en av de mest glesbefolkade med sina 25 miljoner invånare på en yta som är fyra gånger så stor som hela Sverige. Östturkistan har ett väldigt ogästvänligt landskap med både öknar och höga bergskedjor. Provinsen är indelad i två tydliga delar bestående av öknar omringade av bergskedjor. Huvudstaden heter Urumqi. I Östturkistan ... Read More »

Geografi

1.Geografisk Inställning av Östturkestan De uigurer bor främst i Östurkestan som ligger på den nordvästra gränsen till Kina. Östurkestan(Nuvarande  Xinjiang i Kina) tidigare var känd i Europa som kinesiska Centralasien eller Kinesiska Turkestan. I Kina har kallats Xinjiang (betyder bokstavligen är “ny gräns”, “ny mark”, “ny gränslandet” eller “ny herravälde”) sedan 1884. Sedan 1955 kallas det officiellt Xinjiang uiguriska autonoma ... Read More »

kultur

  Uyghur kulturer Uigurernas kultur och historia sträcker sig 2000 år tillbaka i tiden. Den Uiguriska kulturen har påverkats av den västliga kulturen, tack vare Sidenvägen och dess rutter, såväl som den östliga kulturen med dess närhet till Kina.  Sidenvägen gick från Europa och Nordafrika genom Ryssland och Indien med slutdestination Kina. Influenserna från dessa länder skapade en fantastisk smältdegel ... Read More »