Öppet brev om östturkestan till Kinas ledning

Öppet brev om östturkestan till Kinas ledning

Öppet brev om östturkestan till Kinas ledning

2015-10-03 stockholm

Ärade ambassadör Chen Yuming,

Här är VI igen för att få svara nej på frågan Om Östturkestan (Xinjiang) ska fortsätta vara en del av diktaturen Kina.

Här är VI igen för att få svara ja på frågan om Östturkestan (Xinjiang) ska ta tillbaka sin självständighet.

Vi kom inte hit för att rösta eller be om barmhärtighet eller jämlikhet från Kina, utan vi kom hit för att kräva att kinesiska regeringen ska avsluta sin olagliga ockupation i Östturkestan.

Stulna pengar måste återlämnas till sina ursprungliga ägare. och det land som ockuperade ett annat land måste erkänna sin fel och avsluta sin ockupation om de vill liva som goda grannar, det är en Grundregler för frihet och frid .

I dag lever Östturkistanerna i en värld som inte är jämställd, uigurer och Han kineser har inte lika rättigheter och förutsättningar. Exempelvis uigurerna diskrimineras i sitt eget land, uigurerna har inte lika mycket makt och inflytande över sina egna liv och i samhället.

För att arbeta mot ökad jämställdhet är det viktigt att uigurerna måste ha frihet och östturkistan måste ta tillbaka sin självständigt.

Ärade ambassadör Chen Yuming!

Vi vill be er att ni ska uppmana er regering att “stoppa det våldsamma kuvandet” i Östturkestan.

Vi ber även kinesiska regeringen att stoppa den “ensidiga falska propagandakampanjen” i kinesiska medier, som skapar fiendskap mellan Östturkistaner och kineser.

Vi Kan lösa våra konflikter när Vi sitter vid dialogbordet och när Vi respekterar de alla historiska bevis som visar att Östturkestan inte var en del av Kina.

 

Med vänliga hälsningar

Uiguriska utbildningsföreningen

Abdullah  kokyar

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*