Verksamhetsberättelse 2009

§ Verksamhetsberättelse 2009

Vi är nu jätteglada över att få presentera vår verksamhetsberättelse för 2009 som visar vad vi har gjort under det gångna verksamhetsåret. Trevlig läsning!

 

Uiguriska utbildningsföreningen håller årsmöte början av året och planerar verksamheter för året. Under 2009 har UUF uppgjort vissa planer om utbildning och kultur aktiviteter och har förverkligat följande aktiviteter:

 

 

 

§Utbildningsmässig

 

I föreningen har två terminsstudier och en sommar kurs hållits 2009. Första terminen började andra lördag av Januari och slutade sista lördag av Maj 2009. Sammanlagt  har 79 timmars lektionen hållits regelbundet på varje lördag.  Andra terminen började första lördag av Augusti  och slutade sista lördag av december 2009. Sammanlagt har 64timmars lektionen pågått regelbundet varje lördag.

 

 

 

I undervisningen ingår hemspråk(Uiguriska), Koran recitation i olika nivåer och grundläggande kunskaper inom islam samt moral och etik. Dessutom har undervisats geografi och historier om Östra Turkistan.

 

§Elevernas aktiviteter:

1.Enligt studieplaner har några utflykter och studiebesöket genomförts med eleverna. eleverna har besökt internationell biblioteket och lade fram sin önskemål  om att Uiguriska böcker ska få plats som andra språk i biblioteket. Önskemålet har uppfyllts och omkring 500 Uiguriska böcker hämtats från Östra Turkistan och placerats. Vilket har lett till att svenska folket har lärt känna Uigur  och språk kultur.

 

2. Några utflykter har utförts i närliggande Natur reservat. Eleverna har fått grundläggande kunskap om att skydda miljö, odla jord och plantera blommor.

 

 

3. För att stimulera elevernas interesse för vetenskap har Natur historiska museum besökts. Kosmonovafilm om natur geografi  har visats för eleverna.

§Firande av muslimiska högtidlig träff och underhållning.

 

  1.   grill festen anordnats och  alla elever och medlemmar i föreningen samt gäster från andra lokala föreningar  har deltagit i det.

 

  1. För att förstärka broderskap mellan uigurer har UUF anordnat gemensam fasta brytning i Rissne  och omkring 150 personer har deltagit från olika , föreningar samt andra städer.

 

  1.  Eid Al Azha firande festen har ägt rum i Rissne 13- december. Omkring 200 personer från olika håll har infunnits vid festen.

 

  1. Swedish Mekteb har erbjöd UUF till ett fest för att förstärka vänskap mellan lokala föreningar. Vilket gav ett gynnsamt resultat för både föreningar.

 

Med vänlig hälsning:

Uiguriska Utbildningsföreningen

 

 

 

2010-02-12 Rinkeby         Revisor: Tahir Nasir

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*