kultur

 

Uyghur kulturer

Uigurernas kultur och historia sträcker sig 2000 år tillbaka i tiden. Den Uiguriska kulturen har påverkats av den västliga kulturen, tack vare Sidenvägen och dess rutter, såväl som den östliga kulturen med dess närhet till Kina.  Sidenvägen gick från Europa och Nordafrika genom Ryssland och Indien med slutdestination Kina. Influenserna från dessa länder skapade en fantastisk smältdegel som hjälpte till att skapa den Uiguriska kulturen av idag.

Uigurisk kultur kännetecknas av en rik livsstil som centreras kring familjen, maten, dansen och musiken. Arkitekturen och i synnerhet den religiösa arkitekturen, är väldigt vacker och återspeglar ett anrikt kulturarv.

Den Uiguriska religionen har spelat en central roll inom den Uiguriska kulturen. Religioner som Shamanism, Manachaeism, Buddism, Kristendom och Islam har påverkat kulturen. Idag är islam den största religionen. Varje religion har tillfört oförgömlig rikedom till den Uiguriska kulturen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*