Uigurisk abortläkare nekas asyl

När den uiguriska gynekologen kom till Danmark som flykting tillsammans med sin familj, vågade hon för första gången berätta om de tvångsaborter hon beordrats att utföra på sjukhuset i Xinjiang i Kina. Vittnesmålet ledde till att kvinnan nekades asyl då de danska myndigheterna anser att hon begått brott mot mänskligheten. Nu söker sig kvinnan till Sverige.

Kvinnan, vars namn är Gul, berättade för Ekot hur hon beordrats att utföra sena tvångsaborter inom ramen för den kinesiska barnbegränsningspolitiken.

“När jag kom till Danmark var det första gången jag vågade säga högt vad det var för arbetsuppgifter jag haft på sjukhuset i Xinjiang. Vilket motstånd det väckt i mig och hur dåligt jag mått av det”, sade hon.

Hon tror att hon hade riskerat fängelse och tortyr ifall hon inte utfört uppgifterna som ålagts henne, därför vågade hon inte protestera.

De danska myndigheterna gav kvinnans make och barn uppehållstillstånd, men ansåg att Gul som abortläkare begått brott mot mänskligheten och nekade henne asyl. Hon har nu levt som rättslös i Danmark i flera år och begär prövning i Sverige istället.

Svenska migrationsverket kommer, enligt den biträdande rättschefen Fredrik Beijer, över huvud taget inte att bedöma ärendet om inte Gul kan bevisa att Danmark bryter mot de mänskliga rättigheterna i frågan, rapporterar Ekot.

Xinjiangprovinsen, där det muslimska minoritetsfolket uigurerna lever, har varit hårt kontrollerad av den kinesiska staten sedan 1949.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*