Låt er inte hänföras av Kina

Detta är en utskrift från från Göteborgs-Posten.

Detta är den utskriftvänliga versionen av artikeln.Välj Skriv ut i din webbläsare för att inleda utskrift.(Detta meddelande skrivs ej ut)

Publicerad 8 februari 2012 Uppdaterad 9 februari 2012

Låt er inte hänföras av Kina

I takt med att Kina växer som ekonomisk supermakt och välvilligt lånar ut lånar pengar till bankrutta västländer, intar landet en allt större roll i världen. Men landets flagranta kränkningar av mänskliga rättigheter får inte glömmas eller förhandlas bort. Sverige måste tydligt ta avstånd från Kinas jakt på flyktingar, skriver Annelie Enochson (KD).

Den nuvarande trenden att förfölja flyktingar och få dem utelämnade tillbaka till fångenskap, tortyr och/eller avrättning ger skäl till stor oro. Den kinesiska jakten på flyktingar måste bemötas med ett tydligt avståndstagande i Sverige. Ändå har två uiguriska flyktingar utvisats till Kina under hösten – till ett i dag okänt öde. I rapporten They can´t send me back av Uyghur Human Rights Project framkom beklagliga kunskapsluckor i Migrationsverkets beslutsunderlag för asylbeviljande.

 

Den växande supermakten beundras och har inte svårt att väcka förhoppningar hos aningslösa supporters i väst. Senast var det under klimattoppmötet i Durban då det räckte att Kina andades om att möjligen se över ett bindande klimatavtal under konferensens första dagar för att få miljöjournalister och rubriksättare att exalterat gå i spinn och servera Kina lätta PR-vinster. Kinas progress ekonomiskt, trevliga solenergiindustri, affärsmöjligheterna för svenska företag, allt det här får inte förblinda oss från de kränkningar av mänskliga rättigheter diktaturen begår.

 

Rapporter om den fruktansvärda organhandeln tagna från levande Falun Gong-anhängare vars tömda kroppar försvinner i krematorier, arbetsläger för etniska och religiösa minoriteter och nu en internationell jakt på flyktingar vars berättelser hotar att svärta regimens övergrepp.

 

Från kinesiska Östturkestan eller Xinjiang som den kinesiska regimen kallar regionen, flyr människor undan förtryck och trakasserier. Kinesisk kolonisation har gjort det muslimska turkfolket uigurerna till en minoritet i sitt hemland. Kinas intolerans mot uigurernas islamska eller kristna tro innebär omfattande kontroll och bristande rättsäkerhet.

 

Regimen svarar med våld

I samband med att repressionen framkallat protester har regimens nedslag blivit ytterst våldsamma. Vi riskerar att aldrig få veta de tysta öden enskilda människor möter i kinesiska fängelser och koncentrationsläger, nedslagen mot kravaller är svårare att dölja. Repressalierna efter kravallerna i Gulja 1997 och Urumchi 2009 tecknar en fruktansvärd bild av hur långt regimen är beredd att gå. Vad som faktiskt händer uigurerna sipprar ut med fruktansvärda berättelser från de som flyr landet.

 

Deras berättelser om övergrepp och våldsaktioner är för obekväma för att den kinesiska regimen ska låta flyktingarna undslippa. Man har därför med hjälp av lockande handelsavtal och diplomatiska ansträngningar utverkat ett stegrande antal utlämnanden av uiguriska flyktingar från grannländer i Asien. Särskilt oroande är bristen på hjälp och självständigt agerande från UNHCR. Den uiguriske flyktingen Erschidin Israel skulle få kommit till Sverige när UNHCR plötsligt drog in hans flyktingstatus och Kazakstan utlämnade honom till ett idag okänt öde i Kina. Efter utlämnandet tecknade länderna ett lukrativt handelsavtal.

 

Lätt att bländas

Kinas jakt på flyktingar i asiatiska grannländer anses ha startat med utlämningen av 19 uigurer från Kambodia den 19 december 2009. De 19 hade alla erfarenheter från Urumchi och deras öde är i dag okänt även om obekräftade uppgifter hävdar att fyra av dem avrättats.

En medarbetare på Human Rights Watch mottog ett desperat SMS från en av de 19 i samband med att de tvingades ombord ett plan till Kina. Budskapet löd Please save r lives.

 

Det är lätt att bländas av Kinas växande roll i världspolitiken. De som särskilt har svårt för USA och gläds över dess avtagande roll som världsaktör till förmån för ett investerande Kina, bör dock sätta sig in i de mekanismer som ligger till grund för Kinas expansion. För den som söker en tillflyktsort i Sverige undan förtryck i Kina, bör inga portar stå stängda eller lockande handelsavtal avleda.

 

Annelie Enochson (KD)

riksdagsledamot för Kristdemokraterna i Göteborg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*