Vad är Öst Turkistan? Vilka är folket? Vad händer där?

översättning av Abdul ahad

 

I Guds, den nådrikes och den barmhärtiges namn.

Prisad vare Allah. fred och välsignelser vara över Hans Budbärare.

Det råder ingen tvekan om att miljontals muslimer i hela världens alla länder
och stater inte vet så mycket om Öst Turkistan och dess muslimska befolkning.

Vad är Öst Turkistan?  Vilka är dess folk?
Och framförallt Vad händer där?

Öst Turkistan är en del av den stora Turkistan. det är känd i arabiska källor
som “Norra sidan floden”. Ett stort geografisk område med stora
rikedomar. Den ligger hjärtat av Asien. Det var där de stora islamiska staterna
som Karakhaner, Seldjuker och Ottomaner
tog form och växte.

Områden och städer som Kashgar, Hoten, Samarkand, Khawarezm, Keyve, Hocgan och Bukhara
som ofta föreskrivs i den muslimska civilisationen befinner sig här.
Vetenskapsmän, forskare och ledare som Farabi, Mahmoud Kashgari, Perani,
Sakkaki, Suleyman bin Daoud al-Faqih som också är känd som Muhaddis Haccac
Khoteni och Damaskus guvernör Anistekin Abu Mansour Al-Khotani kommer från Öst
Turkistan.

ÖstTurkistan har en geopolitiska viktig position med enorma rikedomar. Ytan är på 1
828 000 km².

ÖstTurkistan är gränsen mellan de Kinesiska städerna och resterande Asien. Den är
en viktig område för sidenvägen som sträcker sig från Europa till kina.

När det gäller rikedom i Öst turkistan finns det stor tillgång till olja, naturgas
och kol. Tillgångarna matchar de stora producentländerna som Saudiarabien,
Irak, Kuwait och Iran.

Öst Turkistan är också rik på metaller som guld, uran och järn.

Huvudbefolkning
i Öst Turkistan är uigurer som tillhör den turkiska folkgruppen. Det finns också
andra folkgrupper där såsom uzbeker, kirgizer, Kazaker och tatarer. 98 porcent
av befolkningen är muslimer i Öst Turkistan. Enligt oberoende beräkningar finns
det ca 35 miljoner muslimer i Öst Turkistan. Språket som pratas i Öst Turkistan
är i huvudsak uiguriska. Här skriver man fortfarande sitt språk med arabisk
bokstäver sedan ett tusen år tillbaka.

Islam kom till Öst Turkistan då Khalifen Abdulmalik bin Marwa regerade. Det
skedde under ledningen av sahaban Khoteyb bin Muslim El-Bahili. Året var 95
efter Hidjra.

År 232 efter hidjra bekände Khan Sultan Sutuk Bugrahan sig till Islam och blev
muslim. Han var grundaren till Karakhaner. Därefter följde hans söner och
ledande statsmän honom och blev muslimer. Sedan dess blev Islam den officiella
religionen för saten och bestämmelserna tillämpades i enighet med islamska
lagar. Händelsen spelade viktig roll i utvecklingen av civilisationerna i Öst
turkistan och resten av den muslimska världen.

År 1949 hände det olyckliga… Kina tog över styret i Öst Turkistan och ändrade
landets namn till Xinjiang som betyder ” ett nytt territorium”. Sedan dess
har Öst Turkistan varit en ockuperat stat liksom Tibet och inre Mongoliet. Pg
sina stora territorium och rikdom med oljan, naturgas andra värdefulla metaller
samt sin roll som fungerar som dörren till Centralasien blev Öst Turkistan ett
nyckelintresse i Kinas politik.

Kinas förtryck i Öst Turkistan:

1. Religiösa förtryck,

Uigurernas
muslimiska identitet ses som ett hot av Kina vilket har medfört en ökad
kontroll av religionen. Genom att införa religiösa restriktioner försöker Kina
stävja alla former av krav på självständighet.

Kina
försöker också hindra religiös utbildning, och stänger av muslimska skolor samt
bränner islamiska böcker och Koranen, Imamerna och religions studerande
fängslas och döms till avrättning. Moskéerna i Öst Turkistan övervakas av
kinesiska myndigheter. Personer under 15 år får inte gå in i moskén,
Studenterna i universitet, de anställda och tjänstmän förbjuds att utöva sin
religion. Tillexempel är det förbjudet att utföra bönen, fasta under Ramadan
och att bära slöja.

2. Assimilering av ÖstTurkistan:

Kina har så gott som invaderat Öst Turkistan sedan dess ockupation. Miljontals
kineser har fördrivits från andra delar av Kina till Öst Turkistan. Målet har
varit att försök förändra Öst Turkistan demografiska struktur. Resultatet blev
att muslimska befolkningen minskade från 95 porcent till 40 porcent av
befolkningen i Öst Turkistan. Unga uiguriska kvinnor tvångsflyttas regelmässig
från Öst Turkistan till andra delar av Kina. Oftast ogifta och vackra kvinnor
mellan 14-25 årsåldern väljs ut av Kinesiska myndigheter och skickas till andra
regioner av Kina där det är brist på kvinnor. De föräldrar som motsätter sig
det bestraffas av Kinas regering.

3.Förbjudet språk:

Efter år 2003 förbjöds uiguriska i högre utbildning som ett första steg år 2008 förbjöds alla
typ av språkutbildning i alla nivåer och platser. All undervisning sker nu på
mandarinkinesiska. Vilket har varit ett verktyg att assimilera de unga uigurer
och få dem att bli kineser och kommunister.

4.Rasdiskriminering:

I Öst Turkistan åtnjuter kineser särskilda privilegier och statliga
stödåtgärder utan gränser. Han kineser som är anställd av den kinesiska
departement, andra enheter och industriföretag och fabriker är 90 Porcent medan
uigurernas siffror ligger i 10 porcent. Trots att uigurerna är majoritet
befolkning utses de administrativa och politiska befattningar tilldelas
hankineser. Inom näringslivet och de andra administrativa området når uigurerna
sällan högre positioner då man anser att deras religion är ett hinder.

5. Rättssäkerhet:

Under 1950- och 1960-talen beskrevs uigurerna som feodala och nationalistiska, under
1970 och 1980-talen som revolutionära, under 1990-talen som separatister och
sedan 2001 som terrorister.

Efter 2001år. utnyttjade Kina ”kriget mot terrorism” för sin egen del genom att slå
hårt mot uiguriska fredsaktivister i Öst Turkistan. Kina regering påbörjade
antiterrorbrott kampen mot uigurer. Alla former av krav på självständighet ses
numera som terroristhandlingar eller religiös extremism, vilket Kina använder
för att rättfärdiga systematiska brott mot mänskliga rättigheter. Även andra
folkgrupper i Öst Turkistan som engagerat sig
i politiska, religiösa och kulturella ickevåldsaktiviteter har drabbats
av detta. Yttrandefriheten inskränks mer och mer, människorna fängslas enbart
för att de uttryckt sina förhoppningar om självständighet. Flera summariska
rättegångar hölls. Man utövade påtryckningar gentemot rättsväsende för att
lagföra så många uigurerna som möjligt. Öst Turkistan idag är enda ställe där
Kina dömer politiska fångar till döden.

Allt detta sker i Öst Turkistan mitt i tystnaden av den
internationella samfundet och media blackout samt tystnaden från de muslimska
länderna. Samma tystnad fortsatte efter massakern i Urumqi den 5e juli år 2009
då tiotusentals uiguriska muslimer i Öst Turkistan gick ut och demonstrerade
fredligt i hopp om att kräva rättvisa och att rasdiskriminering mot dem ska
sluta. Mot deras hopp svarade Kinesiska myndigheterna med att avfyra skarp
ammunition på dem.

I detta massaker skördades runt 10000 människors liv
och tusentals sårades, och Ca 30 000 arresterades.

Efter att blod spilldes började världen vakna upp ur sin
djupa sömn och undrade om vad och var Öst Turkistan är? Vilka är uigurerna? Vad
händer där?!

Här är Öst Turkistan och här är de uiguriska muslimerna!

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*