Om UUF


Uiguriska utbildningsföreningens ( UUF ) logo


Om Uiguriska Utbildningsföreningen

Tack för ditt intresse för Uiguriska Utbildningsförening !

Uyguriska Utbildningsföreningen (UUF) har etablerats i 2007, och officiellt registrerade som skattefri, ideell medlemsorganisation i avsnitt (SFS1974: 174) i den svenska skattelagstiftningen.

Föreningen har sitt ändamål att främja demokrati, mänskliga rättigheter och religionsfrihet genom att arbeta med uiguriska-svenska vänskaps föreningen i Sweriges riksdagen, World Uyghur Congress och alla mänskliga rättigheters organisationer i Sverige. Vi främjar också och skapa möjligheter för den uiguriska barn och föräldrar att få bättre förståelse för deras kulturella arv och motivera dem att behålla sitt kulturarv genom olika klasser och kurser som anordnas med jämna mellanrum.

Föreningen välkomnar medlemmar och icke medlemmar till denna webbplats. Vi vill informera dig om oss själva, våra historiska bakgrund och aktiviteter och så att du kan få glädje av att delta som medlem i vår förening. Vi lovar att hjälpa våra unga generationen att lära sig om modersmål, kulturella och religiösa kunskap för att stärka sin nationella och muslimska identitet. Som en del av det svenska samhället främjar vi och uppmuntra våra medlemmar att positivt delta och engagera att bygga ett tryggt samhälle för alla i Sverige.

Uiguriska Utbildningsföreningen

www.uymaarip.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*