Çarşamba , 29 Haziran 2022

Doğu Türkistan Coğyafyası

Doğu Türkistan, Orta Asya’da Batı Türkistan’ın doğusunda yer alır. Çin,
Mogolistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Afganistan, Pakistan, Hindistan
ve Tibet gibi ülkelerle komşudur.


Doğu Türkistan; Tanrı Dağları, Altay ve Kurum Dağları arasındaki Cungarya Havzası,
Tarım ve Turfan Havzasını da içine alan 1.828.418 Km2 yüzölçümündedir. Doğu
Türkistan, bütün Çin toprağının 1/5 ‘ini (beşte birini) teşkil eder. Avrupa’nın
en büyük devletlerinden Fransa’nın 3 katı, Macaristan’ın 17 kat büyüklüğündedir.
Toprak büyüklüğü bakımından dünya ülkeleri içinde 19.ncu sırada yer alır.

Dünya Medeniyetinin Altın Beşiği diye anılan Taklamakan Çölü,
Tabiat’ın Cenneti olarak bilinen Altundağ Parkı, Avrasya Köprüsü olarak anılan
İpek Yolu, dünyanın en yüksek göllerinden olan Tanrı ve Buğda gölleri, dünyanın
deniz seviyesinden en düşük çukurluğu olan Aydınköl, ayrıca Kıduran Antik Şehir
Harabeleri, Miret, Çerçen Uzuntat, Hanöy (Hanevi) Eşşar, Subaş, Üçkat Rumtay
Kadım Şehri, Kumtura, Kızıl, Onbaş Togtuz, Hücra ve Bezeklik Mingöy (Binev)
Harabeleri gibi daha dünyada sırrı açılmayan medeniyet merkezleri Doğu Türkistan’dadır.

Lopnor, Boğraş, Barsköl Buğda, Sayram, İbnur ve Ulunkur gölleri ile Tarım, Yarkent, Hoten, Konci, İLİ, Manas ve İrtiş ırmakları vardır.

Sınırsız nehir vadilerinde, göllerin sahillerinde, dağların ve
ormanların etrafında yaşayan Müslüman Türkler, bilinen tarihten beri bu
topraklarda tarım ve hayvancılık yaparak yaşaya gelmişlerdir.

Günümüzde Doğu Türkistan’da 16 şehir ve 86 ilçe mevcut olup, Çinliler bu toprakları 1  merkezi şehir, 8 vilayet ve 5 özerk ilçeye bölerek idare etmektedir.

Doğu Türkistan’ın nüfusu 1949 yılında 9 milyon olup, 600 000 (altıyüzbin) ‘i
azınlıkları ( Çinli, Mançu, Sive v.b. ) teşkil ediyordu. Günümüzde ise 26 milyon
Müslüman Türk’ün yaşadığı bu ülke, zengin tarihi, tabiat güzellikleri, madeni
zenginlikleri olduğu halde, Çinli bir yöneticinin ifadesiyle ‘Altın Kapla
Dilenen Bir Kişi’ durumuna düşürülmüştür.

Cevapla