باش بەتكە قايتىڭ » قانۇندىن مەسلىھەت » ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺴﻰ
ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺴﻰ

ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺴﻰ

ﺋﯩﺰﺍﮬﺎﺕ:
ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ ﻗﻪﺭﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰ ﺑﯘﻧﻰ ﻛﯩﺘﺎﭘﭽﻪ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﻧﻪﺷﯩﺮ ﻗﯩﻠﺴﺎ ﮬﯘﺭﺳﻪﻥ ﺑﻮﻟﯩﻤﻪﻥ

ﭖ. ﻳﻮﺭﯗﯕﻘﺎﺵ

ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ

ﻣﯘﻧﺪﻩﺭﯨﺠﻪ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ

1. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺴﯩﻼﺭ ؟

2. ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺧﯩﻞ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﺩﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ؟

3. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﮬﻪﻟﯩﻘﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ؟

4.ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﯞﻩ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ

5. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺷﺘﺎ ﺗﻪﮔﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ

6.ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﯘﯓ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﯓ

7. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﺍ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﮬﺘﯩﻼﺭ

8. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﯞﻩ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺟﯩﺮﯨﺶ ﻗﺎﻳﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ

9. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺳﻮﺗﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﺗﯩﭙﻠﯩﺮﻯ

10. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺳﻮﺗﻰ ﯞﻩ ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ

11.ﺑﺪﺕ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﺋﻪﻟﭽﯩﮭﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﺳﯘﻧﯘﺵ

ﻛﯩﺮﯨﺶ ﺳﻮﺯ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯘﭼﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ، ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﮬﻪﻟﯩﻘﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮬﻪﻗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﯩﺘﯩﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﭖ ﻛﻪﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﻯ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻳﻪﻗﯩﻨﻘﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﻣﻪﺭﯨﻜﺎ، ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯘﭼﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﺯﻟﯘﻛﺴﯩﺰ ﻛﻮﭘﯘﻳﯩﺸﻰ، ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯘﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﺯﯨﺮﻗﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻗﯩﺰﯨﻘﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ ﻛﻮﺗﯘﺭﯗﻟﯩﺸﯩﮕﻪ ﺳﻪﯞﻩﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻗﺘﺎ. ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﯩﻨﯩﯔ، ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﻮﻛﯘﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯘﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﺎﺯﺍ ﺋﻪﯞﺟﯩﮕﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﭘﻪﻳﺘﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﻏﺮﺍ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ، ﮬﻪﻟﯩﻘﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﻛﯩﺸﯩﻠﯩﻚ ﮬﻮﻗﻮﻕ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺩﯗﻧﻴﺎ ﻣﻪﺗﺒﯘﺋﺎﺗﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ، ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﻮﻛﯘﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺳﯩﻢ ﯞﻩ ﻗﯩﺮﻏﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻖ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺟﺎﻧﻠﯩﻖ ﺩﻩﻟﯩﻠﻰ ﺳﯘﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﺗﯩﻠﻐﺎ ﺋﻪﻟﯩﻨﯩﭗ ﻛﻪﻟﯩﻨﻤﻪﻛﺘﻪ.ﺋﻪﯓ ﻣﻮﮬﯩﻤﻰ ﺷﯘﻛﻰ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ، ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﻟﯩﭗ ﺑﻪﺭﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯘﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﻛﯜﭼﯜﻳﯩﺸﯩﺪﻩ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺕ.
ﺑﯜﮔﯜﻧﻜﻰ ﻛﯜﻧﺪﻩ، ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﯩﺪﻩ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺗﯘﺭﻣﺎﻗﺘﺎ. ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻛﯚﭘﯜﻳﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﺋﯘﻻﺭ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﯞﻩ ﻗﯩﻴﯩﻜﻪﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺗﯜﺭﻟﯜﻙ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﯞﻩ ﻗﯩﻴﯩﺌﯘﭘﻤﯘ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﯕﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﮬﻪﭼﺒﯩﺮ ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﯘﻻﺭ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻳﯩﺪﻩ – ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﮬﻪﭼﺒﯩﺮ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﻘﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﻛﻪﻳﯩﻨﻜﻰ ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺶ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﺋﻪﺷﯩﭗ، ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﻪﻟﮕﯜﺳﻰ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﺒﺎﻟﻰ ﺋﻪﻏﯩﺮ ﮬﻪﯞﯨﭙﻜﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﭼﯩﺪﺩﻯ ﺋﯩﺰﺩﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﮬﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺑﻪﺭﯨﺶ ﮬﻪﺗﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﯩﻤﺎﻗﺘﺎ. ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻛﻪﻳﯩﻨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯩﻠﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﻪﭘﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺋﻪﺷﯩﭗ ﺑﻪﺭﯨﺸﯩﻐﺎ ﮬﻪﻟﯩﻘﺎﺭﺍﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ < 11 – ﺳﯩﻨﺘﻪﺑﯩﺮ > ﯞﻩﻗﻪﺳﻰ ﯞﻩ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺷﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﮬﺸﯩﻐﺎﻥ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﺳﻪﯞﻩﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﯩﺴﯩﺰﻟﯩﻜﻰ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻥ – ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭗ ﯞﻩ ﻗﺎﻳﯩﺪﯨﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﮬﻪﯞﻩﺭﺩﺍﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﻪﯓ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ.
ﺑﻪﺯﻯ ﭼﻪﺗﻪﻝ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﯩﺮﯨﺪﻩ، 97 – ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻜﻰ < 5 – ﻓﻪﯞﺭﺍﻝ > ﻏﯘﻟﺠﺎ ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ، ﺗﻪﮬﻤﯩﻨﻪﻥ 5000 ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻨﯩﺶ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﺪﻩ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﮬﻮﺷﻨﺎ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻣﯘﺗﻠﻪﻕ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﻨﯩﯔ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ ﺷﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺳﻪﺭﺳﺎﻥ – ﺳﻪﺭﮔﻪﺭﺩﺍﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻗﻪﻳﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻗﺘﺎ. ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪﺳﯩﻤﯩﻨﯩﯔ ﺋﯜﺯﻟﯜﻛﺴﯩﺰ ﻛﯜﭼﯜﻳﯩﺸﯩﮕﻪ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ، ﺑﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﺪﯨﻤﯘ ﺭﻭﺷﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﺷﯩﺸﻨﯩﯔ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﺭ. ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻣﯘﻗﻪﺭﺭﻩﻟﯩﻜﻨﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻲ ﻗﯩﻴﯩﻨﭽﯩﻠﯩﻘﻼﺭﻧﻰ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﻳﯩﺪﻩ – ﻗﺎﻧﯘﻧﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﻪﮔﯩﺸﻠﯩﻚ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﮬﻪﯞﻩﺭﻟﻪﻧﺪﯛﺭﯛﺵ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﺪﻩ ﺑﯘ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﺘﯘﻕ.
ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯨﺸﯩﻤﯩﺰﭼﻪ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﺗﻼﺵ ﺋﯘﺳﻮﻟﻰ، ﮬﻮﻛﯘﻡ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﻣﯘﺩﺩﯨﺘﻰ، ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﺑﻪﮬﺮﯨﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻤﺘﯩﻴﺎﺯﻻﺭ … ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﻗﯩﺴﻤﻪﻥ ﺋﻮﮬﺸﯩﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻼﺭ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯘﭼﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﮬﻪﭼﺒﯩﺮ ﭘﻪﺭﯨﻖ ﻳﻮﻕ. ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯩﺰ ﺑﯘ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻨﻰ ﺗﯜﺯﯛﭖ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﺎ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺗﻮﮬﺘﯘﻟﯘﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻣﺎﻱ، ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮ – ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺋﯚﻟﭽﻪﻡ ﻗﯩﻠﺪﯗﻕ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﻗﻪﺭﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﺕ ﺋﻪﻟﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﻪﻣﺘﯩﺘﻪﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﺳﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺋﻮﻣﻮﻣﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﭖ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻣﻪﺳﯘﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ، ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﻔﯘﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﻯ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﺭﻩﺳﻠﯩﺮﯨﻨﯩﻤﯘ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻖ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﮔﯜﺯﺩﯗﻕ.
ﺳﻪﯞﯨﻴﻪﻣﯩﺰﻧﯩﯔ ﭼﻪﻛﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ، ﯞﺍﻗﺘﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﺴﻠﯩﻘﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺪﺍ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﻪﺗﯩﺸﺴﯩﺰﻟﯩﻚ ﯞﻩ ﮬﺎﺗﺎﻟﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﺗﻪﺑﯩﻲ، ﺷﯘﯕﺎ ﻗﻪﺭﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﺪﯨﻦ ﺗﻪﻧﻘﯩﺪﯨﻲ ﺋﺎﺳﺎﺳﺘﺎ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﯩﻨﻰ ﺋﯜﻣﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻤﯩﺰ. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻳﻪﻧﯩﻤﯘ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﺋﻪﻟﯩﺸﻨﻰ ﺋﻮﻳﻠﯩﻐﯘﭼﯩﻼﺭ ﻗﻮﻟﻼﻧﻤﯩﻤﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺗﻪﻟﯩﻔﯘﻥ ﻧﻮﻣﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺑﻪﺭﯨﺸﻨﻰ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﺎﻻﻗﯩﻼﺷﺴﺎ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.

ﮬﯚﺭﻣﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ:

ﭖ. ﻳﻮﺭﯗﯕﻘﺎﺵ

ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻗﯩﺴﻘﯩﭽﻪ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ

ﺑﻪﺯﻯ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﻜﯩﻼﺭﺩﺍ، ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﭼﻪﺗﻪﻟﻠﻪﺭﺩﻩ ﺗﻪﮬﻤﯩﻨﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻐﺎ ﻳﻪﻗﯩﻦ ﺳﺎﭖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ( 18 – ﺋﻪﺳﯩﺮﺩﯨﻜﻰ ﻣﺎﻧﺠﯘ – ﮬﯩﺘﺎﻱ ﺋﯩﺴﺘﯩﻼﺳﯩﺪﯨﻦ، 19 – ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﻣﯩﻠﻴﻮﻧﻠﯩﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻣﯘﮬﺎﺟﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﺎﺗﺴﯩﻤﯩﻼﺗﺴﯩﻴﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪﺳﯩﻤﻼﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯚﺯﮔﻪﺭﺗﯩﺸﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ، ﺑﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﯚﺯﺩﻩ ﺗﯘﺗﻘﯩﻨﯩﻤﯩﺰ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ 30 – ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﮬﯩﺠﺮﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ) ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻗﻪﻳﯩﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻗﺘﺎ. ﺑﯘﻻﺭ ﺩﯗﻧﻴﺎﺩﯨﻜﻰ 50 ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﺗﺎﺭﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﮬﻮﺷﻨﺎ ﺗﯜﺭﻛﯩﻲ ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﮬﺴﺎﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.
ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ ﭼﻪﺗﻪﻟﻠﻪﺭﺩﻩ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻛﯚﭼﻤﻪﻧﻠﻪﺭ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﻜﻜﯩﮕﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﺶ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﯞﻩ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﻯ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﻛﯩﺘﯩﻠﮕﻪﻥ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻼﺭ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﺳﺘﺎﺗﯜﺳﯩﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﭖ ﻛﻪﻟﻤﻪﻛﺘﻪ.ﺑﯩﺰ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﻣﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻧﯘﮬﺘﯘﻟﯘﻕ ﺗﻮﮬﺘﺎﻟﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰ.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ،19 – ﺋﻪﺳﯩﺮﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ 30 – ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺗﯩﺒﺎﺭﻩﻥ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﻪﻟﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﺯﯗﻥ ﺗﺎﺭﯨﮭﯩﻲ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮔﻪﺭﭼﻪ ﺩﻩﯞﯨﺮ ﯞﻩ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﭽﻰ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭ ﭘﻪﺭﯨﻘﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﺴﯩﻤﯘ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﮬﺎﺭﻩﻛﺘﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻣﺎﮬﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﮬﻪﭺ ﺑﯩﺮ ﺋﻮﺯﮔﯘﺭﯗﺵ ﻳﯘﺯ ﺑﻪﺭﮔﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ.
30 – ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ، ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﻩﯞﯨﺮﻟﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻘﺎ ﺑﯚﻟﯜﺵ ﻣﯜﻣﻜﯩﻦ.
ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ، ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺳﺎﺑﯩﻖ ﮬﻮﺗﻪﻥ ﮬﻪﻟﯩﭙﯩﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺑﯘﻏﺮﺍ ﯞﻩ ﮔﻪﺭﯨﺮﺍﻝ ﻣﻪﮬﻤﯘﺕ ﻣﯘﮬﯩﺪﯨﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
1934 – ﻳﯩﻠﻰ 7 – ﺋﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺪﺍ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭﺩﻩ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ < ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺋﯩﺴﺘﯩﻘﻼﻝ ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ > ﻣﻪﻏﻠﯘﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ،ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﺟﻪﻧﻮﺑﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻗﺴﯘ، ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ، ﺋﺎﺗﯘﺵ، ﮬﻮﺗﻪﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﺭﻛﯜﻡ ﻳﯘﺭﺕ ﻛﺎﺗﺘﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭖ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﻯ ﺷﯩﯖﺸﯩﺴﻪﻳﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻚ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﭼﻪﺗﻪﻟﮕﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻻﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻛﻪﺷﻤﯩﺮ، ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻥ، ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ،ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭﻩﺑﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺑﻪﺭﯨﭗ ﭘﺎﻧﺎﮬﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩﻛﯩﻞ ﮬﺎﺭﻩﻛﺘﯩﺮﻟﯩﻚ ﺯﺍﺕ ﮬﻮﺗﻪﻥ ﮬﻪﻟﯩﭙﯩﺴﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺑﯘﻏﺮﺍ ﺋﯩﺪﻯ.
30 – ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻜﻰ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﺋﯩﻨﻘﯩﻼﭘﻨﯩﯔ ﻗﺎﻟﺪﯗﻕ ﻛﯜﭼﻠﯩﺮﻯ 1937 – ﻳﯩﻠﻰ ﮔﻪﻧﯩﺮﺍﻝ ﻣﻪﮬﻤﯘﺕ ﻣﯘﮬﯩﺪﻯ،ﮬﻮﺗﻪﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﻪﻳﮭﯜﻝ ﺋﯩﺴﻼﻣﻰ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﻧﯩﻴﺎﺯ ﺋﺎﻟﻪﻣﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﺍ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﮬﻼﻧﺪﻯ. ﺑﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﮬﺎﺯﯨﺮﻏﯩﭽﻪ ﺋﻪﻧﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﻳﻮﻕ،ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻐﺎ ﻛﻪﻟﺴﻪﻙ، ﺑﻪﺯﻯ ﺗﺎﺭﯨﮭﯩﻲ ﻣﻪﻧﺒﻪﻟﻪﺭﺩﻩ،ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺑﯘﻏﺮﺍ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﮬﻤﯘﺕ ﻣﯘﮬﯩﺪﯨﻨﯩﯔ ﮬﻮﺗﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﻪﺷﻘﻪﺭ ﻏﻪﺯﻧﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﻟﺘﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺑﺎﻳﻠﯩﻘﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺋﻪﯕﯩﻠﯩﺰ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﻣﯘﺳﺎﺩﯨﺮﻩ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﯞﻩﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﻪﺭﻟﯩﻚ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ < ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ 10 ﻣﯩﯔ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﺋﯩﯟﻩﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﯨﻤﯩﺰ > ﺩﯨﮕﻪﻥ ﯞﻩﺩﯨﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﺍﭖ ﻛﻪﺗﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﻗﻪﻳﺖ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻗﺘﺎ.ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺑﯘﻏﺮﺍ ﯞﻩ ﻣﻪﮬﻤﯘﺕ ﻣﯘﮬﯩﺪﯨﻼﺭ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﺪﺍ < ﻳﺎﭘﻮﻧﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﮬﭙﯩﻲ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ > ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺑﻪﺩﻧﺎﻡ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ.
ﺋﯩﻜﻜﯩﻨﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ، 49 – ﻳﯩﻠﻰ ﻳﻪﻧﻪ ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﺑﯘﻏﺮﺍ، ﺋﻪﻳﺴﺎ ﻳﯘﺳﯘﭖ ﺋﺎﻟﭙﺘﻪﻛﯩﻦ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﯖﻐﺎ ﻳﻪﻗﯩﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﻗﻮﺷﯘﻧﻰ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﺷﻤﯩﺮ ﺭﺍﻳﻮﻧﯩﻐﺎ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﮬﯩﻨﺪﯨﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯘﺭﻛﯩﻴﻪ، ﺳﻪﺋﯘﺩﻯ ﺋﻪﺭﻩﺑﯩﺴﺘﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﺋﯘﭼﯘﻧﭽﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ، 60 – ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﺍ ﺳﺎﺑﯩﻖ < ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯘﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ > ﻧﯩﯔ ﺭﻩﮬﺒﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﺭﻭﭖ ﻣﻪﮬﺴﯘﻡ، ﺯﯨﻴﺎ ﺳﻪﻣﻪﺩﯨﻠﻪﺭ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻳﯘﺯﻣﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﻮﯞﻩﺕ ﺋﯩﺘﺘﯩﭙﺎﻗﯩﻐﺎ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﻻﻧﻐﺎﻥ، ﻳﻪﻧﻪ ﺋﻮﮬﺸﺎﺵ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﺪﻩ ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﺍﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﺎﺑﺪﯗﯞﻩﻟﯩﮭﺎﻥ ﮬﻮﺟﺎ، ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﻗﺎﺳﯩﻢ، ﮬﯘﺳﻪﻳﯩﻦ ﻏﻪﺯﻧﯩﭽﻰ ﺑﺎﺷﭽﯩﻠﯩﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻳﯘﺯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻗﻪﺑﯩﻠﯩﺴﻰ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﻻﻧﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﺗﯘﺭﻛﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻗﻪﻳﺴﯩﺮﻯ ﯞﯨﻼﻳﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺖ ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﻮﻛﯘﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﭼﻪﮔﺮﺍﻻﺭﻧﻰ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﻗﺎﻣﺎﻝ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ، 60 – ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺗﺎﻛﻰ 80 – ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺷﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﻟﯩﻨﯩﺶ ﻳﻮﻟﻠﯩﺮﻯ ﭘﯘﺗﯘﻧﻠﻪﻱ ﻛﻪﺳﯩﭗ ﺗﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ.
80 – ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻦ، ﺗﺎﻛﻰ 90 – ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﻟﯩﺮﯨﻐﯩﭽﻪ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻨﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ 4 – ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﻰ ﺩﻩﭖ ﺷﻪﺭﮬﯩﻠﻪﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺑﯘ ﺩﻩﯞﯨﺮﺩﻩ، ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﯞﻩ ﺑﻪﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﻛﻮﭖ ﺳﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺯﯨﻴﺎﻟﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﺯﺍﺗﻼﺭ ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ، ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ، ﺗﯘﺭﻛﯩﻴﻪ، ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺗﯘﺭﻛﯩﻲ ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﻯ، ﻳﻪﻧﻪ ﺋﺎﺯ ﺑﯩﺮ ﻗﯩﺴﻤﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﻻﻧﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﻣﯘﮬﻪﻣﻤﻪﺕ ﺋﯩﻤﯩﻦ ﮬﻪﺯﺭﻩﺕ، ﺳﯩﺪﯨﻖ ﮬﺎﺟﻰ ﺭﻭﺯﻯ، ﺋﺎﺑﻠﯩﻜﯩﻢ ﺑﺎﻗﻰ، ﺋﺎﺑﺪﯗﺟﻪﻟﯩﻞ ﻗﺎﺭﺍﻗﺎﺵ، ﮬﻪﺳﻪﻥ ﻣﻪﮬﺴﯘﻡ، ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ﺋﻪﻳﺴﺎ … ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺷﻪﮬﯩﺴﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﯩﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻖ ﯞﻩﻛﯩﻠﻠﯩﺮﻯ ﺩﻩﭖ ﻛﻮﺭﺳﯘﺗﯘﺵ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ.
ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺕ ﻳﻮﻟﯘﻧﯩﺸﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ، 97 – ﻳﯩﻠﻰ ﻏﯘﻟﺠﯩﺪﺍ ﻳﯘﺯ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ < 5 – ﻓﻪﯞﺭﺍﻝ > ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﻨﯩﯔ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ 5 – ﻗﻪﺗﯩﻤﻠﯩﻖ ﭼﻮﯓ ﺩﻭﻟﻘﯘﻧﯩﻨﻰ ﻛﻪﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻛﻮﺭﯗﯞﻩﻟﯩﺶ ﺗﻪﺱ ﺋﻪﻣﻪﺱ.
ﺑﻪﺯﻯ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺭﻩﺳﻤﻰ ﺳﺘﺎﺗﯩﺴﻜﯩﻼﺭﺩﺍ، < 5 – ﻓﻪﯞﺭﺍﻝ > ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺗﻪﮬﻤﯩﻨﻪﻥ 5000 ﺩﯨﻦ ﺋﺎﺭﺗﯘﻕ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﺭﻟﯘﻙ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﻤﺎﻗﺘﺎ. ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎﻕ، ﺑﯘ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﺘﺎ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﻪﻥ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭘﺎﻧﺎﻟﯩﻨﯩﺶ ﻧﯩﺸﺎﻧﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ، 97 – ﻳﯩﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﯩﺪﺍ ﮬﻪﺳﺴﯩﻠﻪﭖ ﺋﻪﺷﯩﺶ ﻛﻮﺭﯗﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﻪﻣﯩﻠﯩﻴﻪﺕ.
ﻧﻮﯞﻩﺗﺘﻪﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎﺩﯨﻜﻰ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪ،ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ،ﺋﺎﯞﯗﺳﺘﯩﺮﯨﻴﻪ، ﺑﻪﻟﮕﯩﻴﻪ، ﮔﻮﻟﻼﻧﺪﯨﻴﻪ، ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﯩﻴﻪ، ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﺎﺭﯨﻴﻪ، ﺋﻪﯕﯩﻠﯩﻴﻪ، ﻧﻮﺭﯞﯨﮕﯩﻴﻪ، ﺋﻪﺭﻻﻧﺪﯨﻴﻪ، ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ، ﯞﯨﯖﯩﺮﯨﻴﻪ، ﯞﻩ ﻓﯩﻠﻼﻧﺪﯨﻴﻪ قاتارلىق 20 گە يەقىن دولەتتە جەممى 1000 دىن كوپرەك ئۇيگۇر ياţئىماقتا، بۇنىڭ ئىçئىدە گەرمانىيە ۋە بەلگىيەدىكى ئۇيگۇرلارنىڭ سانى ئەڭ كوپ.
نوۋەتتە غەربىي ياۋروپا دولەتلىرىدە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ 95 پىرسەنتىگە يەقىنراقى 90 – يىللارنىڭ باشلىرىدىن ئەتىبارەن كەلگەنلەر ھىساپلىنىدۇ
ئۇنىڭدىن كەيىن ئۇيغۇرلارنىڭ گەرمانىيەگە كەلىشى 60 – يىللاردا باشلانغان بولۇپ، ئەينى چاغدا ئاتاغلىق ئۇيغۇر تارىھچىسى پولات قادىرى، مەشھۇر ئۇيغۇر شائىرى ساتتار بۇلبۇل، ئۇيغۇر سىياسىيون ئەركىن ئالپتەكىن قاتارلىقلار مەركىزى گەرمانىيەدىكى < ياۋروپا ئازاتلىق رادىيوسى > غا ھىزمەتكە قوبۇل قىلىنغان، يەنە شۇ مەزگىللەردە بەزى ئۇيغۇرلار تۇركىيەدىن ئىشچى سۇپىتىدە گەرمانىيەگە كەلىپ يەرلەشكەن ئىدى، 80 – يىللارنىڭ ئاھىرىغا كەلگەندە ۋەتەندىن بىۋاستە چىققان بەزى ئۇيغۇرلار گەرمانىيەگە كەلىپ سىياسى پاناھلىق تىلەشكە باشلىدى، ئەمما 90 – يىلىغا قەدەر پۇتۇن ياۋروپادىكى ئۇيغۇرلارنىڭ سانى 50 كىمۇ يەتىپ بارمايتتى ۋە بۇلارنىڭ ھەممىسى دىگۇدەك گەرمانىيەدە ئىدى.
ھۇددى يۇقۇرىدا بايان قىلىپ ئوتكۇنۇمدەك، < 5 – فەۋرال > غۇلجا ۋەقەسىدىن كەيىن، زور بىر دولقۇن كوتۇرۇلۇپ، ھىتاينىڭ زىيانكەشلىكىدىن قاچقان ئۇيغۇرلار تۇركۇم – تۇركۇملەپ ياۋروپا ئەللىرىگە كەلىپ سىياسى پاناھلىق تىلەشكە باشلىدى ۋە ئۇلار پۇتۇن غەربىي ياۋروپا دولەتلىرىگە يەيىلىشقا باشلىدى.
بۇنىڭ سەۋەبى شۇكى، 90 – يىللاردىن ئەتىبارەن Ţئەرقىي تۇركىستان مۇستەقىللىق ھەرىكىتىنىڭ شىددەت بىلەن كۇçئىيىţئى، ھىتاي ھوكۇمىتىنىڭ بۇ ھەرىكەتلەرنى قانلىق باستۇرۇشى ۋە بۇھىل باستۇرۇش نەتىجىسىدە مەيدانغا كەلگەن ئۇيگۇر سىياسى قاچقۇنلار مەسىلىسى بىرلەشكەن دولەتلەر تەشكىلاتى مۇساپىرلار ئالى كەڭىشى، ھەلقارا كەçئۇرۇم تەţكىلاتى، ţئۇنىڭدەك دەموكراتىك đئەرپ ئەللىرىدىكى ئىنسان ھەقلىرىنى قوđداţ تەţكىلاتلىرىنىڭ كۇچلۇك دىققەت ئېتىبارىنى قوزغىغان ئىدى. نەتىجىدە گەرمانىيە قاتارلىق ئەڭ دەموراتىك دولەتلەر تۇنجى بولۇپ ئوز دولىتىگە كېلىپ سىياسى پانالىق تىلىگەن ئۇيگۇرلارنىڭ ئىلتىجاسىنى قۇبۇل قىلدى.
نۆۋەتتە چەتەللەردە ياشاۋاتقان ئۇيغۇرلارنى ئاساسەن كۆچمەنلەر ۋە سىياسى قاچقۇنلار دەپ ئىككىگە ئايرىش مۇمكىن.سىياسى قاچقۇنلار بولسا بىرلەشكەن دۆلەتلەر تەشكىلاتى ۋە غەرىپ ئەللىرى تەرىپىدىن بەكىتىلگەن پىرىنسىپلار بويىچە سىياسى پاناھلىق تىلىگۈچىلەر ستاتۈسىدە ياشاپ كەلمەكتە.بىز بۇيەردە ئاساسلىق ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلار مەسىلىسى مەققىدە نۇھتۇلۇق توھتالماقچىمىز.
ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلار مەسىلىسى،19 – ئەسىرنىڭ باشلىرىدىن، بولۇپمۇ 30 – يىللاردىن ئەتىبارەن مەۋجۇت بولۇپ كەلىۋاتقان ئۇزۇن تارىھىي جەريانغا ئىگە بىر مەسىلە بولۇپ، گەرچە دەۋىر ۋە مۇستەملىكىچى ھاكىمىيەتلەر پەرىقلىق بولسىمۇ، ئەمما ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلار مەسىلىسىنىڭ ھارەكتىرى ۋە ماھىيىتىدە ھەچ بىر ئوزگۇرۇش يۇز بەرگىنى يوق.
30 – يىللاردىن، ھازىرغىچە بولغان دەۋىرلەردىكى ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلار دولقۇنىنى تۆۋەندىكى بىرقانچە باسقۇچقا بۆلۈش مۈمكىن.
تۇنجى باسقۇچتا، چەتئەللەرگە قەچىپ پاناھلىق تىلىگەن ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلارنىڭ ۋەكىللىرى سابىق ھوتەن ھەلىپىسى مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا ۋە گەرىرال مەھمۇت مۇھىدىلار بولۇپ، ئۇلار باشچىلىقىدىكى ئۇيغۇرلار ھىندىستاندىن پاناھلىق تىلىگەن ئىدى.
1934 – يىلى 7 – ئاينىڭ ئوتتۇرلىرىدا، قەشقەردە قۇرۇلغان < شەرقىي تۈركىستان ئىستىقلال جۇمھۇرىيىتى > مەغلۇپ بولغاندىن كەيىن،شەرقىي تۈركىستاننىڭ جەنوبىدىكى ئاقسۇ، قەشقەر، ئاتۇش، ھوتەن قاتارلىق رايونلاردىن بىر تۈركۈم يۇرت كاتتىلىرى ۋە مىللىي ئىنقىلاپ رەھبەرلىرى شىڭشىسەينىڭ زىيانكەشلىك قىلىشىدىن قەچىپ چەتەلگە چىقىپ كەتكەن بولۇپ، ئۇلار ئاساسەن كەشمىر، ھىندىستان، ئافغانىستان،ئاز بىر قىسمى سەئۇدى ئەرەبىستانغا بەرىپ پاناھلانغان ئىدى، ئۇلارنىڭ ئىچىدىكى ۋەكىل ھارەكتىرلىك زات ھوتەن ھەلىپىسى مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا ئىدى.
30 – يىللاردىكى مىللىي ئىنقىلاپنىڭ قالدۇق كۈچلىرى 1937 – يىلى گەنىرال مەھمۇت مۇھىدى،ھوتەن ھۆكۈمىتىنىڭ شەيھۈل ئىسلامى مۇھەممەت نىياز ئالەملەرنىڭ باشچىلىقىدا ھىندىستانغا قەچىپ چىقىپ پاناھلاندى. بۇ باسقۇچتا قەچىپ چىققان سىياسى قاچقۇنلارنىڭ سانى ھەققىدە ھازىرغىچە ئەنىق مەلۇمات يوق،ئۇلارنىڭ ئىقتىسادى ئەھۋالىغا كەلسەك، بەزى تارىھىي مەنبەلەردە،ئەينى چاغدا مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا بىلەن مەھمۇت مۇھىدىنىڭ ھوتەن بىلەن قەشقەر غەزنىسىدىكى ئالتۇنلارنى يۆتكەپ چىققانلىقى، ئەمما بۇ بايلىقلارنىڭ ھىندىستاندا ئەڭىلىز ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مۇسادىرە قىلىنغانلىقى ۋەياكى ئافغانىستاندىكى بەزى يەرلىك قەبىلىلەرنىڭ < شەرقىي تۈركىستانغا 10 مىڭ ئەسكەر ئىۋەتىپ بەرىمىز > دىگەن ۋەدىلەر بىلەن ئالداپ كەتىلگەنلىكى قەيت قىلىنماقتا.مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا ۋە مەھمۇت مۇھىدىلار ھىندىستاندا < ياپونلار بىلەن مەھپىي ئالاقە قىلغان > دىگەن بەدنام بىلەن تۈرمىگە تاشلانغان.
ئىككىنچى باسقۇچتا، 49 – يىلى يەنە مۇھەممەت ئىمىن بۇغرا، ئەيسا يۇسۇپ ئالپتەكىن باشچىلىقىدىكى ئىككى مىڭغا يەقىن ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلار قوشۇنى كوممۇنىست ھىتاينىڭ زىيانكەشلىكىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن كەشمىر رايونىغا قەچىپ چىقىپ ھىندىستاندىن پاناھلىق تىلىگەن ۋە كەيىن ئۇلار تۇركىيە، سەئۇدى ئەرەبىستان قاتارلىق دولەتلەرگە يەرلەشكەن ئىدى.
ئۇچۇنچى باسقۇچتا، 60 – يىللارنىڭ باشلىرىدا سابىق < شەرقىي تۇركىستان جۇمھۇرىيىتى > نىڭ رەھبەرلىرىدىن ئابدۇروپ مەھسۇم، زىيا سەمەدىلەر باشچىلىقىدىكى بىرقانچە يۇزمىڭ ئۇيغۇر سوۋەت ئىتتىپاقىغا قەچىپ چىقىپ پانالانغان، يەنە ئوھشاش مەزگىلدە مەشھۇر ئۇيغۇر زاتلىرىدىن ئابدۇۋەلىھان ھوجا، مۇھەممەت قاسىم، ھۇسەيىن غەزنىچى باشچىلىقىدىكى نەچچە يۇز ئۇيغۇر قەبىلىسى ئافغانىستانغا كەلىپ پانالانغان ۋە كەيىن تۇركىيەنىڭ قەيسىرى ۋىلايىرىگە كەلىپ يەرلەشكەن ئىدى.
كوممۇنىست ھىتاي ھوكۇمىتىنىڭ چەگرالارنى قاتتىق قامال قىلىشى نەتىجىسىدە، 60 – يىللاردىن تاكى 80 – يىللارنىڭ بەشغا قەدەر ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلارنىڭ چەتئەللەرگە چىقىپ پانالىنىش يوللىرى پۇتۇنلەي كەسىپ تاشلانغان ئىدى.
80 – يىللارنىڭ ئوتتۇرلىرىدىن، تاكى 90 – يىللارنىڭ ئوتتۇرلىرىغىچە بولغان مەزگىلنى ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلارنىڭ 4 – باسقۇچى دەپ شەرھىلەش مۇمكىن، بۇ دەۋىردە، ھىتاينىڭ سىياسى زىيانكەشلىكىگە ۋە بەسىمىغا ئۇچرىغان كوپ ساندىكى ئۇيغۇر زىيالىلىرى ۋە دىنىي زاتلار پاكىستان، ئافغانىستان، تۇركىيە، ئوتتۇرا ئاسىيا تۇركىي جۇمھۇرىيەتلىرى، يەنە ئاز بىر قىسمى بولسا غەرىپ ئەللىرىگە قەچىپ كەلىپ پانالانغان ئىدى، مەسىلەن، مۇھەممەت ئىمىن ھەزرەت، سىدىق ھاجى روزى، ئابلىكىم باقى، ئابدۇجەلىل قاراقاش، ھەسەن مەھسۇم، دولقۇن ئەيسا … قاتارلىق شەھىسلەرنى بۇ باسقۇچتىكى ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلارنىڭ ئاساسلىق ۋەكىللىرى دەپ كورسۇتۇش مۇمكىن.
ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلارنىڭ تەرەققىيات يولۇنىشىگە قارايدىغان بولساق، 97 – يىلى غۇلجىدا يۇز بەرگەن < 5 – فەۋرال > ۋەقەسىنىڭ، ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلارنىڭ 5 – قەتىملىق چوڭ دولقۇنىنى كەلتۇرۇپ چىقارغانلىقىنى كورۇۋەلىش تەس ئەمەس.
بەزى غەيرى رەسمى ستاتىسكىلاردا، < 5 – فەۋرال > ۋەقەسىدىن بۇيان تەھمىنەن 5000 دىن ئارتۇق ئۇيغۇرنىڭ تۇرلۇك يوللار بىلەن چەتئەللەرگە قەچىپ چىققانلىقى بايان قىلىنماقتا. ئەمما دىققەت قىلىدىغان بولساق، بۇ باسقۇچتا قەچىپ چىققان ئۇيغۇر سىياسى قاچقۇنلارنىڭ ئاساسەن غەرىپ ئەللىرىنى پانالىنىش نىشانى قىلغانلىقىنى، 97 – يىلىدىن بۇيان غەرىپ ئەللىرىگە، بولۇپمۇ ياۋروپا بىرلىكىگە ئەزا دولەتلەرگە كەلىپ پاناھلىق تىلەۋاتقان ئۇيغۇرلارنىڭ سانىدا ھەسسىلەپ ئەشىش كورۇلگەنلىكى بىر ئەمىلىيەت.
نوۋەتتەغەربىي ياۋروپادىكى گەرمانىيە،فىرانسىيە،ئاۋۇستىرىيە، بەلگىيە، گوللاندىيە، شىۋىتسىيە، شىۋىتسارىيە، ئەڭىلىيە، نورۋىگىيە، ئەرلاندىيە، دانىيە، ۋىڭىرىيە، ۋە فىللاندىيە ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ 20 ﮔﻪ ﻳﻪﻗﯩﻦ ﺩﻭﻟﻪﺗﺘﻪ ﺟﻪﻣﻤﻰ 3000 ﺩﯨﻦ ﻛﻮﭘﺮﻩﻙ ﺋﯘﻳﮕﯘﺭ ﻳﺎţﺋﯩﻤﺎﻗﺘﺎ، ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﻰçﺋﯩﺪﻩ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﯞﻩ ﺑﻪﻟﮕﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﮕﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ ﺋﻪﯓ ﻛﻮﭖ.
ﻧﻮﯞﻩﺗﺘﻪ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ 95 ﭘﯩﺮﺳﻪﻧﺘﯩﮕﻪ ﻳﻪﻗﯩﻨﺮﺍﻗﻰ 90 – ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﻪﺗﯩﺒﺎﺭﻩﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ
ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ﻛﻪﻟﯩﺸﻰ 60 – ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﺍ ﺑﺎﺷﻼﻧﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﻪﻳﻨﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺗﺎﻏﻠﯩﻖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﺎﺭﯨﮭﭽﯩﺴﻰ ﭘﻮﻻﺕ ﻗﺎﺩﯨﺮﻯ، ﻣﻪﺷﮭﯘﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺷﺎﺋﯩﺮﻯ ﺳﺎﺗﺘﺎﺭ ﺑﯘﻟﺒﯘﻝ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﻴﻮﻥ ﺋﻪﺭﻛﯩﻦ ﺋﺎﻟﭙﺘﻪﻛﯩﻦ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻘﻼﺭ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ < ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺋﺎﺯﺍﺗﻠﯩﻖ ﺭﺍﺩﯨﻴﻮﺳﻰ > ﻏﺎ ﮬﯩﺰﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ، ﻳﻪﻧﻪ ﺷﯘ ﻣﻪﺯﮔﯩﻠﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺗﯘﺭﻛﯩﻴﻪﺩﯨﻦ ﺋﯩﺸﭽﻰ ﺳﯘﭘﯩﺘﯩﺪﻩ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﻳﻪﺭﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺋﯩﺪﻯ، 80 – ﻳﯩﻠﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﮬﯩﺮﯨﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﺪﻩ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ، ﺋﻪﻣﻤﺎ 90 – ﻳﯩﻠﯩﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎﺩﯨﻜﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﺎﻧﻰ 50 ﻛﯩﻤﯘ ﻳﻪﺗﯩﭗ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﺘﺘﻰ ﯞﻩ ﺑﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﺩﯨﮕﯘﺩﻩﻙ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﺩﻩ ﺋﯩﺪﻯ.
ﮬﯘﺩﺩﻯ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﺍ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺋﻮﺗﻜﯘﻧﯘﻣﺪﻩﻙ، < 5 – ﻓﻪﯞﺭﺍﻝ > ﻏﯘﻟﺠﺎ ﯞﻩﻗﻪﺳﯩﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ، ﺯﻭﺭ ﺑﯩﺮ ﺩﻭﻟﻘﯘﻥ ﻛﻮﺗﯘﺭﯗﻟﯘﭖ، ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﺎﭼﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺗﯘﺭﻛﯘﻡ – ﺗﯘﺭﻛﯘﻣﻠﻪﭖ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﻜﻪ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﭘﯘﺗﯘﻥ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻳﻪﻳﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺑﺎﺷﻠﯩﺪﻯ.
ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺳﻪﯞﻩﺑﻰ ﺷﯘﻛﻰ، 90 – ﻳﯩﻠﻼﺭﺩﯨﻦ ﺋﻪﺗﯩﺒﺎﺭﻩﻥ Ţﺋﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯘﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺷﯩﺪﺩﻩﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘçﺋﯩﻴﻰţﺋﻰ، ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﻮﻛﯘﻣﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﯞﻩ ﺑﯘﮬﯩﻞ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﺪﻩ ﻣﻪﻳﺪﺍﻧﻐﺎ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﮕﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺋﺎﻟﻰ ﻛﻪﯕﯩﺸﻰ، ﮬﻪﻟﻘﺎﺭﺍ ﻛﻪçﺋﯘﺭﯗﻡ ﺗﻪţﻛﯩﻼﺗﻰ، ţﺋﯘﻧﯩﯖﺪﻩﻙ ﺩﻩﻣﻮﻛﺮﺍﺗﯩﻚ đﺋﻪﺭﭖ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻥ ﮬﻪﻗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﻮđﺩﺍţ ﺗﻪţﻛﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯘﭼﻠﯘﻙ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﺋﯧﺘﯩﺒﺎﺭﯨﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﯩﻐﺎﻥ ﺋﯩﺪﻯ. ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺪﻩ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺋﻪﯓ ﺩﻩﻣﻮﺭﺍﺗﯩﻚ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﺋﻮﺯ ﺩﻭﻟﯩﺘﯩﮕﻪ ﻛﯧﻠﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﻟﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﮕﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﻠﺘﯩﺠﺎﺳﯩﻨﻰ ﻗﯘﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﺪﻯ.

ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ، ﻧﻮﯞﻩﺗﺘﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺑﯩﺮﻟﻪﺷﻜﻪﻥ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺋﺎﻟﻰ ﻛﻮﻣﯘﺗﯩﺘﻰ، ﮬﻪﻟﯩﻘﺎﺭﺍ ﻛﻪﭼﯘﺭﯗﻡ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ … ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﮬﻪﻟﯩﻘﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻧﯩﯔ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺩﻭﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ – ﺋﯩﺘﯩﺒﺎﺭﯨﻨﻰ ﻗﻮﺯﻏﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﺎﻳﻼﻧﻤﺎﻗﺘﺎ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ، ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﻪﻟﯩﭗ ﺑﻪﺭﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯘﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﮬﻪﺭﯨﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺗﻪﺭﻩﻗﻘﯩﻴﺎﺗﻰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﻛﻮﺭﯗﻟﻤﻪﻛﺘﻪ …

ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺋﻮﻣﻮﻣﯩﻲ ﭼﯜﺷﻪﻧﭽﻪ

1.ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﻧﯩﻤﻪ ؟

ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ – ﺋﯚﺯﻯ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﭘﺎﺭﺗﯩﻴﻪ – ﮔﯘﺭﻭﮬﻼﺭﻧﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻪﺳﯩﻤﻰ ﯞﻩ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ، ﺋﯚﺯ ﻳﯘﺭﺗﯩﺪﺍ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﻰ ﻗﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮬﺎﻳﺎﺗﻰ ﮬﻪﺗﻪﺭﮔﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺭﺍﻳﻮﻧﻼﺭﻏﺎ ﭘﺎﻧﺎﮪ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺑﻪﺭﯨﺸﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ.

2. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﻨﯩﯔ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﻯ ﻗﺎﻳﺴﯩﻼﺭ ؟

ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﺸﯩﮕﻨﯩﺰ ﺋﯘﭼﯘﻥ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﻮﺯ ﺩﻭﻟﯩﺘﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﺋﯩﺮﯨﻖ، ﺩﯨﻦ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﺭﺍﺵ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺟﻪﮬﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺩﻭﻟﻪﺕ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﮕﻨﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﮬﻪﯞﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﮕﻨﯩﺰ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻣﯘﺳﺘﻪﻗﯩﻠﻠﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﻪﻟﯩﭗ ﻗﻪﭼﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﮕﻨﯩﺰ، ﮬﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺗﯘﺭﻟﯘﻙ ﺷﻪﻛﯩﻠﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺯ – ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ، ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﮬﻮﻛﯘﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺗﺘﯩﻖ ﺑﻪﺳﯩﻤﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﮕﻨﯩﺰ، ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻰ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻮﺯ ﻣﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺘﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﮬﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ، ﺋﻮﻗﯘﺵ ﯞﻩ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﻳﺎﻳﺎﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﮕﻨﯩﺰ، ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺩﯨﻨﯩﻲ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺸﯩﻐﺎ، ﺩﺍﻳﯩﻢ ﺑﻪﺳﯩﻢ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﭼﯩﻘﺎﺭﻏﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﯘﺭﺗﻼﺭﺩﺍ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﻳﯘﺭﯗﺷﻜﻪ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﮕﻨﯩﺰ، ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺋﻪﺩﯨﺒﯩﻴﺎﺕ – ﺳﻪﻧﺌﻪﺕ ﺳﺎﮬﻪﺳﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﻪﺳﯩﻤﻰ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﺳﻪﺭ ﻳﻪﺯﯨﺶ، ﺋﻪﻻﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻮﻗﻮﻗﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﺪﯗﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ﯞﻩ ﮬﻪﺗﺘﺎ ﮬﻮﻛﯘﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺳﻮﺋﺎﻝ – ﺳﻮﺭﺍﻗﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰ، ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﻠﯩﻖ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﻰ ﺗﯘﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺳﯩﻐﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﺑﺎﻟﯩﻨﻰ ﺋﻪﻟﯩﯟﻩﺗﯩﺶ ﮬﻪﯞﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﻪﻏﯩﺮ ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﯩﻠﻪﺭ ﻗﻮﻳﯘﻟﯘﭖ ﻳﺎﺷﺎﺷﻘﺎ ﺋﺎﻣﺎﻟﺴﯩﺰ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﯞﻩﺯﯨﻴﻪﺗﻜﻪ ﭼﯘﺷﯘﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﮕﻨﯩﺰ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﻳﯩﻠﻪ – ﺗﺎﯞﺍﺑﺎﺗﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﺩﺩﻯ ﯞﻩ ﻣﻪﻧﯩﯟﯨﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰ،ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯩﮕﯘﻧﺎ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺑﺎﺳﺘﯘﺭﯗﺵ ﻳﺎﻛﻰ ﻗﯩﺮﻏﯩﻦ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﻛﻪﺗﻜﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯩﻨﺘﻪﺭﻧﻪﺕ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﭼﻪﺗﻪﻝ ﺗﻮﺭ ﺑﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻛﯚﺭﮔﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﺗﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﯞﻩ ﮔﯘﺭﻭﮬﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻼﺷﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺩﻭﮬﺘﯘﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﭘﯩﻼﻧﻠﯘﻕ ﺗﯘﻏﯘﺕ ﺳﯩﻴﺎﺳﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻰ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺩﺍﯞﺍﻟﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﻪﻗﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﮬﻪﯞﯨﭙﯩﮕﻪ ﺩﯗﭺ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﻮﻟﺪﯗﺷﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰ، ﺷﯘﻧﺪﺍﻗﻼ ﺋﺎﺗﺎ – ﺋﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺗﯘﺗﻘﯘﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﭼﻪﺗﻪﻟﻠﻪﺭﺩﻩ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺷﯘﻏﯘﻟﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﺪﯨﻦ ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﺎﻛﯩﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺑﻪﺳﯩﻤﯩﻐﺎ، ﺳﻮﺋﺎﻝ – ﺳﻮﺭﺍﻗﻘﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﯩﻐﺎ، ﺗﻪﻗﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﯞﻩ ﺋﯩﺠﺘﯩﻤﺎﻳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﭼﻪﺗﻜﻪ ﻗﻪﻗﯩﺸﻰ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﻧﻮﺭﻣﺎﻝ ﺋﯩﻨﺴﺎﻧﻼﺭﺩﻩﻙ ﻳﺎﺷﺎﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﺪﯨﻦ ﻣﻪﮬﺮﯗﻡ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰ كەرەك، يەنە شۇنىڭغا ئوھشىغان مىڭلىغان ئەھۋاللارنى مىسال قىلىپ كورسۇتۇش مۇمكىن.
ئومومەن قىلىپ ئەيتقاندا، يۇرتىنى تاشلاپ چىقىپ سىياسى پاناھلىق تىلىگۈچى كىشىنىڭ ھاياتى ئۆز دۆلىتىدە ئەغىر ھەۋىپكە دۇچ كەلگەن بولۇشى، ھاكىمىيەتنىڭ زىيانكەشلىكى تۈپەيلىدىن،سىياسى، ئىقتىسادى، ئىجتىمايى جەھەتتىن ھەچبىر چىقىش يولى قالمىغان بولۇشى لازىم.
يۇقارقىدىن باشقا يەنە ئىجتىمايى سەۋەپلەر تۈپەيلىدىنمۇ پاناھلىق تىلەش سالاھىيىتىگە ئەرىشەلەيسىز، مەسىلەن، ئەگەر سىز قوش جىنىسلىق بولغانلىقىڭىز تۈپەيلىدىن ( سەتەرەك ئەيتقاندا ئەكەكزەدەك ياكى كۆت ) ئۆزىڭىز ياشاۋاتقان موھىتتا قاتتىق چەتكە قەقىشقا ئۇچراپ، نورمال ياشاش، ئىشلەش، ئوقۇش ھوقوقلىرىڭىزدىن مەھرۇم بولۇپ، ھاياتىڭىزنى داۋاملاشتۇرۇشىڭىزغا ئامالسىز بىر ۋەزىيەتكە چۈشۈپ قالغان بولۇشىڭىز كەرەك.

3.قايسى خىل كىشىلەردە سىياسى پاناھلىق تىلەش سالاھىيىتى بولمايدۇ؟

ئادەتتە ھەچبىر سىياسى ئارقا كۆرۈنىشى بولمىغان جىنايى ئىشلار دىلولىرى، ئىقتىسادى ۋە ئىجتىمايى مەسىلىلەر، شۇنداقلا غەرىپ دۆلەتلىرىدە ئۆلچەم قىلىنىۋاتقان < تەرور > مەسىلىسى بىلەن ئالاقىدار كىشىلەرنىڭ سىياسى پاناھلىق سالاھىيىتى بولمايدۇ، چۈنكى بۇھىل تىپتىكىلەر سىياسى پاناھلىق كاتىگورىيەسىگە كىرمەيدۇ. ئەنىقراق قىلىپ ئەيتقاندا، < پالانچىنى ئۆلتۈرىۋەتىپ قەچىپ كەلدىم >، < جەمىيەتتە ئىش تاپالماي بۇيەرگە كەلدىم >، < پالانى يەرنى پارتىلىتىۋەتىپ قەچىپ كەلدىم >، < سودىدا زىيان تارتىپ قەرىزگە بوغۇلۇپ قەچىپ چىقتىم >، < ھۆكۈمەتنىڭ بانكىسىنى ۋە ھىتاينى قويۇۋەتىپ قەچىپ چىقتىم > ﺩﯨﮕﻪﯕﻪ ﺋﻮﮬﺸﺎﺵ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ، ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﺋﯘﻳﺎﻗﺘﺎ ﺗﯘﺭﺳﯘﻥ، ﺋﻪﻛﺴﯩﭽﻪ ﺑﻪﺷﯩﮕﻨﯩﺰﻏﺎ ﺑﺎﻻ ﺗﻪﺭﯨﯟﺍﻟﯩﺴﯩﺰ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺋﯩﻨﺘﻪﺭﭘﻮﻝ ( ﮬﻪﻟﯩﻘﺎﺭﺍ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ) ﻧﯩﯔ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ، ﺑﯘ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﺋﻪﺯﺍ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﯞﻩ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﯨﺶ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﻰ ﺑﺎﺭ، ﻗﯩﺴﻘﯩﺴﻰ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﻛﯚﺭﯨﺴﯩﺰ، ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﻛﺴﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰﻛﻰ، ﯞﻩﺗﻪﻥ ﺋﯩﭽﻰ ﯞﻩ ﺳﯩﺮﺗﯩﺪﺍ ﮬﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﻮﺭﺍﻟﻠﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺗﻨﯩﺸﯩﭗ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﺎﺭﺗﯩﻠﯩﺘﯩﺶ، ﺋﯚﻟﺘﯜﺭﯛﺵ، ﮔﯚﺭﻩﮔﻪﺭ ﺋﻪﻟﯩﺶ، ﺑﯘﻻﺵ قاتارلىق ھەرىكەتلەرگە بىۋاستە قاتناشقانلىقىڭىزنى سەۋەپ قىلىپ كۆرسۈتىشىڭىز ئۆزىڭىزگە زىيانلىق، چۈنكى بۇ ئىشلار قايسى مەقسەت ياكى غايە بىلەن ئەلىپ بەرىلىشىدىن قەتىنەزەر، غەرىپ ئەللىرىنىڭ نەزىرىدە بۇھىل ھادىسىلەر < تەرور > كاتىگورىيەسىگە كىرىدۇ، گەرچە سىزنى ھىتايغا قايتۇرۇپ بەرمىسىمۇ، ئەمما پاناھلىق تەلىۋىڭىز رەت قىلىنىپ، ئۇزۇن يىل پەرىشانچىلىق تارتىسىز، ئەگەر سىز بۇ تەشكىلاتلاردا سىياسى ۋەزىپە، يەنى تەشۋىقات ۋارىقى تارقىتىش، ئالاقىلىشىش، ۋەتەن ئىچى ۋە سىرتىدىكى تەشكىلاتلارغا مەھپىي ئاھبارات يەتكۈزۈش، سەبداشلىرىڭىزنى يوشۇرۇپ قەلىشقا ئوھشىغان ئىشلار بىلەن شۇغۇللانغان بولسىڭىز، ئۇچاغدا ھەچ بىر مەسىلە يوق.

4. ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺕ ﯞﻩ ﮬﻪﻟﯩﻘﺎﺭﺍﻟﯩﻖ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻼﺭ ﻗﺎﻳﺴﻰ؟

ﻧﯚﯞﻩﺗﺘﻪ، ﺑﺪﺕ ﻧﯩﯔ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﻤﯩﺴﻰ ﺑﻮﻳﯩﭽﻪ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﺎﻣﻪﺭﯨﻜﺎ، ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ، ﺋﺎﯞﯗﺳﺘﯩﺮﺍﻟﯩﻴﻪ ( ﻳﻪﯕﻰ ﺯﻩﻧﻼﻧﺪﯨﻴﻪﻣﯘ ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ )، ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ 25 ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯩﻠﮕﯩﺮﯨﻜﻰ ﻏﻪﺭﺑﻰ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎﻏﺎ ﻣﻪﻧﺴﯘﭖ 15 ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺋﺎﺳﺎﺱ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺑﯘﻳﯩﻞ ﻳﻪﯕﻰ ﺋﻪﺯﺍ ﺑﻮﻟﯘﭖ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ 10 ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﺗﯩﭽﻪ ﻣﯘﻛﻪﻣﻤﻪﻟﻠﯩﺸﯩﭗ ﺑﻮﻟﻐﯩﻨﻰ ﻳﻮﻕ.ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻤﯘ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭ. ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻣﯘ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻪﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﯩﺠﺮﺍ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ.
15 ﺩﯙﻟﻪﺕ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﯩﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ:
ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪ، ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ، ﺋﻪﯕﯩﻠﯩﻴﻪ، ﺑﯩﻠﮕﯩﻴﻪ، ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﯩﻴﻪ، ﺷﯩﯟﯨﺘﺴﺎﺭﯨﻴﻪ، ﻓﯩﻨﻼﻧﺪﯨﻴﻪ، ﺩﺍﻧﯩﻴﻪ، ﻧﻮﺭﯞﯨﮕﯩﻴﻪ، ﺋﺎﯞﯗﺳﺘﯩﺮﯨﻴﻪ، ﺋﯩﺘﺎﻟﯩﻴﻪ، ﮔﯩﺮﯨﺘﺴﯩﻴﻪ، ﺋﻪﺭﻻﻧﺪﯨﻴﻪ، ﭘﻮﺭﺗﯘﮔﺎﻟﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﺋﯩﺒﺎﺭﻩﺕ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻏﻪﺭﺑﯩﻲ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﻯ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﻟﯜﻧﺴﻪﻧﺒﯘﺭﮒ ﯞﻩ ﻣﻮﻧﺎﻛﻜﻮ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﻤﺎﻳﺪﯗ.
ﺳﯩﺰ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺋﯚﺯﯨﻨﯩﯖﯩﺰ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ( ﮬﯩﺘﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﺎﺷﻘﺎ ) ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺑﺪﺕ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﻛﻮﻣﯘﺳﻪﺭﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺷﯚﺑﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﺳﯘﻧﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﺪﺕ ﻧﯩﯔ ﺑﯘﮬﯩﻞ ﺷﯚﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺩﯨﮕﯜﺩﻩﻙ ﺑﺎﺭ. ﺋﻪﻣﻤﺎ،ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﮬﻼﻧﻐﯩﻨﯩﮕﻨﯩﺰ ﺋﻪﯞﺯﻩﻝ.

5. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﺗﺎﻟﻼﺵ ﯞﻩ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﻯ

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﺪﯨﻜﻰ ﻛﯚﯕﻠﯜﯕﯩﺰ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺑﻪﺭﯨﺸﻨﯩﯔ ﺋﺎﻣﺎﻟﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﭼﯜﻧﻜﻰ، ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﺪﺍ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺑﯘ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﺘﯩﻜﻰ 25 ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺳﻴﯩﺴﯩﻐﺎ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﻜﺰ، ﭘﻪﻗﻪﺕ ﺷﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻼ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﮬﻮﻗﻮﻗﯩﯖﯩﺖ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻦ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﺗﻼﭖ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻴﻪﻟﻤﻪﻳﺴﯩﺰ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﺩﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻴﻪﻟﻪﻳﺴﯩﺰ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﺩﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻱ، ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﺎﮔﻪ ﺑﺎﺭﺳﯩﯖﯩﺰ، ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺑﺎﺳﻘﯩﻨﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ، ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟﻩﺗﯩﺪﯗ، ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻜﺎﺭﻏﺎ ﻛﻪﺗﯩﺪﯗ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺳﻮﺗﺘﺎ، < ﻣﻪﻥ ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﺩﯗﻝ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ > ﺩﻩﭖ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺘﺴﯩﯖﯩﺰ، ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﯩﺒﯩﯖﯩﺰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺗﻪﻏﻘﯩﺮﺩﯨﻤﯘ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻛﯜﻧﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺑﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﻳﺘﻘﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﺋﻪﻧﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ، ﻳﻪﻧﯩﻼ ﺋﺎﮬﯩﺮﯨﺪﺍ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯨﯟﻩﺗﯩﺪﯗ. ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻥ، ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﯨﺴﺘﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﯩﺘﺎﻳﺪﯨﻦ ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺑﺎﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻥ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻗﻮﻧﯘﭖ ( ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻟﯩﭗ )، ﻳﻪﻧﻪ ﻗﺎﻳﺘﺎ ﺋﯘﭼﯘﭖ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﻏﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﻳﻪﻧﯩﻼ ﻣﻪﺳﯩﻠﻪ ﭼﯩﻘﻤﺎﻳﺪﯗ، ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺳﯩﺰ ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻥ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﺪﯨﻜﻰ ﭘﺎﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻣﻮﺟﻨﯩﺪﯨﻦ ﺋﯚﺗﻤﯩﮕﻪﻧﻼ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﺋﺎﻳﺎﻕ ﺑﺎﺳﻘﺎﻥ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﻧﻤﺎﻳﺴﯩﺰ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺯﻯ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ( ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺕ، ﯞﯨﺰﺍ، ﭘﺎﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ) ﺋﺎﻣﻪﺭﯨﻜﺎ، ﻛﺎﻧﺎﺩﺍ، ﺋﺎﯞﯗﺳﺘﯩﺮﺍﻟﯩﻴﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺑﯩﺮﻟﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﻪﺯﺍ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﺪﺕ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ( ﺑﺪﺕ ﻣﯘﺳﺎﭘﯩﺮﻻﺭ ﺋﺎﻟﻰ ﻛﻪﯕﯩﺸﯩﻨﯩﯔ ﺗﺎﺭﻣﺎﻕ ﺷﯚﺑﯩﻠﯩﺮﻯ ) ﮔﻪ ﺑﻪﺭﯨﭗ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﺳﯘﻧﯘﭖ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﯩﺰ، ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﺍ ﺩﯨﻴﯩﻠﯩﭗ ﺋﯚﺗﯜﻟﮕﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﮕﻨﯩﺰ ﻻﺯﯨﻢ.

6. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺷﺘﺎ ﺗﻪﮔﯩﺸﻠﯩﻚ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ

ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻗﯩﻘﻪﺗﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﯘﭼﺮﯗﻏﯘﭼﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮔﯘﯞﺍﻧﺎﻣﻪ ﯞﻩ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ – ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﯟﺍﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯘ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﯚﭖ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﺗﯘﻟﯩﺴﯩﺰ ﯞﻩ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﮬﻪﻡ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺕ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯚﭖ ﺯﯨﻴﺎﻥ ﺗﺎﺭﺗﻤﺎﻳﺴﯩﺰ.
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﭘﺎﺳﺎﭘﻮﺭﺕ، ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪﺕ ﮔﯘﯞﺍﻧﺎﻣﯩﺴﻰ، ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺩﻩﭘﻠﻮﻣﻰ، ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻮﺭﻧﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﻪﻧﯩﺸﻜﯩﺴﻰ، ﺗﻮﻱ ﮬﻪﺗﻰ، ﺷﻮﭘﯘﺭﻟﯘﻕ ﻛﻪﻧﯩﺸﻜﯩﺴﻰ قاتارلىقلار بولۇپ، بۇ نەرسىلەر سىزنىڭ ھەقىقەتەن شەرقىي تۈركىستاندىن كەلگەن – كەلمىگەنلىكىڭىزنى ئىسپاتلاشتا بەك موھىم، بولۇپمۇ بۇلارنىڭ ئىچىدە سالاھىيەت گۇۋانامىسى بەكلا زۆرۈر بولۇپ، يۇقارقىلارنىڭ ھەممىسىنى ھازىرلاشنىڭ زۆرۈرىيىتى يوق، پەقەتلا ئۆزىڭىزنىڭ سالاھىيىتىنى ئەنىقلايدىغان بىر – ئىككى نەرسە بولسىلا كۇپايە قىلىدۇ.
ئىككىنچى باسقۇچتا، ئۆزىڭىزنىڭ سىياسى جەھەتتىن زىيانكەشلىككە ئۇچرىغانلىقىڭىزنى ئىسپاتلايدىغان ھىتاي جامائەت ھەۋىپسىزلىك تارماقلىرىنىڭ ئۈستىڭىزدىن چىقارغان قەغىزى، سوتنىڭ ھۆكۈمنامىسى،ئىش ئورنىڭىزنىڭ سىزنى ھىزمەتتىن ھەيدىگەنلىكىگە دايىر قارار ۋە ئۇھتۇرۇشلار، يولدىشىڭىزنى ياكى ئايالىڭىزنى تۇتۇش ئۈچۈن قانۇن تارماقلىرىنىڭ كوچىلارغا چاپلىغان تۇتۇش ئەلانلىرىنىڭ نۇشىلىرى، سىزنىڭ ھۆكۈمەتكە قارشى پائالىيەت ئەلىپ بارغانلىقىڭىزغا دايىر مەتبۇئاتلاردا ئەلان قىلىنغان ھەۋەر – ماقالىلار ياكى ۋىدىئو كاسەتلىرى، ساقچىلارنىڭ ئۆيىڭىزنى ئاھتۇرغانلىقىغا دايىر بەلگە، مال – مۈلكىڭىزنىڭ ھۆكۈمەت تەرىپىدىن مۇسادىرە قىلىنغانلىقىغا دايىر ھۆججەت ياكى بەلگە، ئىلگىرى سىياسى سەۋەپتىن تۈرمىدە ياتقانلىقىڭىزغا دايىر قانۇن تارماقلىرىنىڭ ھۆججەتلىرى ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﯩﯔ ﮬﺎﻟﯩﻐﺎﻥ ﺑﯩﺮ – ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﯩﻨﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻨﺸﯩﯖﯩﺰ ﻛﻪﺭﻩﻙ،ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺋﻪﻟﯩﭗ ﻛﻪﻟﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﻳﯘﻗﺎﺭﻗﻰ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﭘﻮﭼﺘﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﻛﻪﻟﺪﯛﺭﺳﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺑﯘ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺳﻮﺗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﯨﺸﻰ ﻛﻪﺭﻩﻙ،ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺑﯩﺮﻣﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﺗﯘﻟﯩﺴﯩﺰ، ﺋﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﻤﯘ ﺗﻪﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯗ.

7. ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﯘﯓ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﯓ

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﻮﻧﯘﺵ ﺑﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﻯ ﻣﻪﯞﺟﯘﺕ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﺎﻻﻗﯩﻠﯩﺸﯩﭗ، ﺋﯘﻻﺭﺩﯨﻦ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺳﻮﺭﺍﯓ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﺪﯨﻦ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﻟﮕﻪﻥ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻥ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻨﯩﯔ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺩﺍﻳﯩﺮ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﺋﺎﻻﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ، ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺳﯩﺰ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻜﻰ ﭼﺎﻏﺪﺍ ﭼﻪﺗﻪﻟﺪﯨﻜﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻰ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﺷﻪﮬﯩﺲ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺋﺎﻻﻗﻪ ﻗﯘﺭﯗﭖ، ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﯞﻩﺗﻪﻥ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺋﯘﭼﯘﺭﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﯩﺶ – ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻨﺎﻣﻪ ﺋﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻪﮔﻪﺭﺩﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﻪﭼﻘﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻪﻟﮕﻪ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭﺩﯨﻦ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﯩﺴﭙﺎﺕ ﺋﻪﻟﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺳﻮﺗﺘﺎ ﺷﺎﮬﯩﺘﻠﯩﻘﻘﺎ ﭼﺎﻗﯩﺮﯨﺶ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻣﻮﮬﯩﻢ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﻼﺭﻧﯩﯔ ﺭﻭﻟﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﭼﻮﯓ، ﺷﯘﯕﺎ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﺎﯞﺍﻝ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﺘﯩﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﯓ. ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﻪﺗﯩﻢ ﺗﻪﮬﻤﯩﻨﻪﻥ 500 ﺋﻪﺋﯘﺭﻭ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﯩﺪﺍ ﭘﯘﻝ ﺗﯚﻟﻪﻳﺴﯩﺰ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯩﺮﺍﻗﻼ ﺗﯚﻟﻪﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯜﺷﯜﭖ، ﺑﯚﻟﯜﭖ ﺗﯚﻟﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ.
ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﯓ ﯞﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﮬﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻗﯩﻠﭽﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﻣﺎﻱ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﻘﺎ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﭘﻪﺋﻪﺗﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻏﺪﯗﻏﯘﭼﻰ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ، ﺋﯘ، ﺳﯩﺰ ﺗﻪﻣﯩﻨﻠﯩﮕﻪﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﺩﯨﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺗﻪﺭﻩﭘﻠﻪﺭﻧﻰ ﺭﻩﺗﻠﻪﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﭘﯩﺮﯨﻨﺴﯩﭙﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﺎﻟﻐﺎ ﺋﻪﭘﻜﻪﻟﯩﭗ، ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺋﯚﺯﻯ ﺷﻪﮬﺴﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﻪﻟﯩﭗ ﺑﻪﺭﯨﭗ ﺑﺎﺭﯨﺪﯗ.
ﺋﻪﮔﻪﺭﺩﻩ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ،ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺟﯩﺮﯨﭗ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ ﺗﯘﺗﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﻪﺗﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﯩﺘﯩﺪﻩ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺷﻪﺭﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﻪﺗﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﻮﺗﯘﯕﯘﺯ ﻣﯘﯞﺍﭘﯩﻘﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻚ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﯖﯩﺰ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ، ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﻘﯩﻤﯘ ﺋﻪﮬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﯖﯩﺰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﺴﺎ، ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﯩﺴﯩﺰ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﺷﻪﺭﺕ.

8. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻘﻨﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺑﺎﺳﻘﯘﭼﯩﺪﺍ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﯘﮬﺘﯩﻼﺭ

ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻳﻮﻟﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﯩﺮﯨﭗ ( ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﻪﭺ ﭘﺎﺳﺎﭘﻮﺭﺗﺴﯩﺰ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻥ ﯞﺍﺳﺘﯩﻼﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ) ﻗﻪﻟﯩﭗ،ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻥ ﺋﯩﺴﺘﺎﻧﺴﯩﺴﯩﺪﺍ، ﺗﺎﻣﻮﺟﻨﯩﺪﺍ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺷﻠﻪﺭ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺳﺎﻗﭽﯩﻐﺎ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻗﺎﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ، ﮬﺎﻳﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﺗﻪﺭ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯔ،ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚﺯ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻏﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﺎﺭﺗﯘﻗﭽﻪ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ، ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﯞﻩ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﻘﺎ ﺋﻪﮬﺘﯩﻴﺎﺟﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻟﯩﻘﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﯓ، ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﭗ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺑﯘﮬﯩﻞ ﺳﻮﺭﺍﻗﻼﺭ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﯩﺴﯩﺰﻟﯩﻜﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﻏﻪﺭﯨﭙﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺗﻮﺷﻤﺎﻱ ﻗﺎﻟﺴﺎ، ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺷﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﻯ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﻠﯩﺶ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﯨﻠﯩﺶ ﮬﻪﯞﯨﭙﯩﮕﻪ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺴﯩﺰ، ﺷﯘﯕﺎ ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﯞﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﻛﻪﻟﮕﯩﭽﻪ ﺳﻪﯞﯨﺮ ﯞﻩ ﺳﯜﻛﯜﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ.
ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﺩﻩ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺋﻮﮬﺸﺎﺵ ﻣﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﯩﺮ ﮬﺎﺩﯨﺴﻪ ﻳﯜﺯﺑﻪﺭﺩﻯ:
ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﺎﻱ ﺑﯘﺭﯗﻥ، ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ 4 ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﯘﺑﺎﻧﯩﯔ ﺳﺎﻳﺎﮬﻪﺕ ﯞﯨﻴﺰﯨﺴﯩﻨﻰ ﺋﻪﻟﯩﭗ، ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯘﺑﺎﻏﺎ ﻳﻮﻟﻐﺎ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ، ﺑﯘﻻﺭ ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺗﻪﺭﯨﭙﯩﺪﯨﻦ ﺋﯩﺰﺩﯨﻠﯩﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭ ﺑﻮﻟﯘﭖ،ﺋﯘﻻﺭ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺗﯘﺗﯘﻟﯘﭖ ﻗﻪﻟﯩﭗ ﮬﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﯘﭖ ﺑﻪﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺪﯨﻦ ﻗﻮﺭﻗﯘﭖ، ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ،ﺋﻪﻣﻤﺎ ﻳﺎﯞﺭﻭﭘﺎﻏﺎ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻛﻪﻟﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﺎﻱ، ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﻛﯘﺑﺎﻏﺎ ﺑﺎﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻧﻐﺎ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﻏﺎﻥ. ﺋﺎﻳﺮﯗﭘﯩﻼﻥ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﻧﯩﯔ ﻓﯩﺮﺍﻧﻜﯩﻔﯘﺭﺕ ﺋﺎﻳﺮﯗﺩﯗﺭﯗﻣﯩﺪﺍ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺗﻮﮬﺘﺎﭖ، ﻳﻮﻟﻮﭼﯩﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﻟﻤﺎﺷﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ، ﮬﻪﻟﯩﻘﻰ 4 ﻧﻪﭘﻪﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﯘﺑﺎﻧﯩﯔ ﯞﯨﻴﺰﯨﺴﻰ ﺑﺎﺭ ﭘﺎﺳﺎﭘﻮﺭﺗﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﻳﯩﺮﺗﯩﭗ ﺋﻮﺑﯘﺭﻧﯩﺪﯨﻦ ﺋﻪﻗﯩﺘﯩﯟﻩﺗﯩﭗ،ﺋﺎﻳﺮﯗﺩﯗﺭﯗﻣﻨﯩﯔ ﺗﺎﻣﻮﺟﻨﯩﺴﯩﺪﺍ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﺎﻣﻮﺟﻨﯩﺪﯨﻦ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺋﯚﺗﻤﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﮔﻪ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﮬﯩﺴﺎﭘﻼﻧﻤﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ،ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪ ﺳﺎﻗﭽﯩﻠﯩﺮﻯ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺋﺎﻳﺮﯗﺩﯗﺭﯗﻣﻨﯩﯔ ﺳﺎﻗﭽﯩﮭﺎﻧﯩﺴﯩﺪﺍ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﮬﻪﭼﺒﯩﺮ ﺗﻪﺟﯩﺮﺑﯩﺴﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺳﺎﻗﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺭﺍﻕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﯚﺯﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻠﯩﻘﯩﻐﺎ ﺩﺍﻳﯩﺮ ﺗﯜﺯﯛﻙ ﺑﯩﺮﻧﻪﺭﺳﻪ ﺩﻩﭖ ﺑﻪﺭﻩﻟﻤﯩﮕﻪﻥ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﯗﻧﺴﯩﺰ ﺳﯚﺯﻟﻪﺭﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺷﻪﺭﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺩﺍﻳﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﻳﺎﻝ، ﺋﯩﻜﻜﯩﺴﻰ ﺋﻪﺭ ﺑﯘ 4 ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﻰ ﻓﯩﺮﺍﻧﻜﯩﻔﯘﺭﺕ ﺋﺎﻳﺮﯨﺪﯗﺭﯗﻣﯩﺪﯨﻜﻰ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﭼﻪﮬﮕﺮﯨﺪﯨﻦ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﭼﻪﺗﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭﻧﻰ ﺳﻮﻻﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﯜﺭﻣﯩﮕﻪ ﺳﻮﻻﭖ ﻗﻮﻳﻐﺎﻥ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺳﻮﺗﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺑﯩﭽﺎﺭﯨﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﻗﻪﺗﯩﻢ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﭘﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﺎﺳﺎﺳﻠﯩﻨﯩﭗ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺗﻪﻟﯩﯟﯨﻨﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﻐﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺋﯘﻻﺭ 4 ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺑﻪﻟﻜﻰ ﺟﯩﻨﺎﻳﻰ ﺋﯩﺸﻼﺭ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺗﭽﯩﺴﻰ ﻗﺎﺗﺎﺭﯨﺪﺍ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﻩ ﻗﺎﻣﯩﻠﯩﭗ ﻳﺎﺗﻤﺎﻗﺘﺎ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﯘﻻﺭ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺳﻮﺭﺍﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮﺍﺯ ﻻﻳﯩﻘﯩﺪﺍ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯩﺪﻯ، ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﻛﺎﺗﯩﮕﻮﺭﯨﻴﻪﺳﯩﮕﻪ ﻛﯩﺮﻩﺗﺘﻰ – ﺩﻩ، ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯘﻻﺭﻧﻰ ﺩﺍﯞﺍﻣﻠﯩﻖ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺗﯘﺭﯗﺵ ﮬﻮﻗﻮﻗﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺘﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯜﭼﯩﻠﻪﺭ ﻻﮔﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﯚﺗﻜﻪﭖ ﺑﻪﺭﯨﻠﮕﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﺋﯘﻻﺭﻣﯘ ﭘﯜﺗﯜﻧﻠﻪﻱ ﺋﻪﺭﻛﯩﻨﻠﯩﻜﻜﻪ ﺋﻪﺭﯨﺸﻜﻪﻥ ﺑﻮﻻﺗﺘﻰ. ﮬﺎﺯﯨﺮ ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﺩﯨﻜﻰ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﺸﯩﺸﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﺴﯩﻨﻰ ﻳﺎﮬﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﻼﺭ ﺑﯘ 4 ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺸﯩﻐﺎ ﭼﻪﭘﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺟﯘﻧﺠﻰ ﻗﻪﺗﯩﻢ ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺳﯚﺯﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﻼﺭﻧﻰ ﻗﯩﻴﯩﻦ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﺭﯛﭖ ﻗﻮﻳﯩﯟﺍﺗﯩﺪﯗ، ﺷﯘﯕﺎ ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻐﺎ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﻗﺎﻟﻐﺎﻧﺪﺍ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺋﯚﺷﯘﻕ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﻤﺎﺳﻠﯩﻖ، ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﻪﺭﻩﻙ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺩﺍﻳﯩﺮﻟﯩﺮﻯ ﺋﺎﻟﺪﯨﯖﯩﺰﻏﺎ ﮬﯩﺘﺎﻱ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺋﻪﻟﯩﭗ ﻛﻪﻟﺴﻪ، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﺑﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺑﯩﻲ ﮬﻪﻗﻘﯩﯖﯩﺰ، ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺷﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ( ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﻛﯚﭖ ﻗﯩﺴﻤﯩﺪﺍ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺑﺎﺭ )، ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﮬﯩﺘﺎﻱ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻧﻐﺎ ﻣﺎﻗﯘﻝ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﻪﻣﻤﺎ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺳﻮﺗﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﻐﺎ ﻗﻪﺩﻩﺭ ﺋﻮﺷﯘﻗﭽﻪ ﺳﯚﺯ ﻗﯩﻠﻤﺎﯓ. ﺳﯩﺰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ، ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺩﺍﻳﯩﺮﻟﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﯩﻦ ﮬﻪﻳﺪﻩﭖ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﺶ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﯖﯩﺰ ﭼﻪﺗﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻨﯩﯔ ﯞﻩ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﻟﯩﻐﺎ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ، ﺳﻮﺗﻨﯩﯔ ﻗﺎﺭﺍﺭﻯ ﺑﻮﻟﻤﺎﻱ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﭼﯩﻘﯩﺮﯨﯟﻩﺗﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯗ، ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻟﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻗﯩﻠﯩﯟﻩﻟﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﻪﺭﯨﺸﯩﺸﯩﺰ، < ﮬﯩﺘﺎﻳﻐﺎ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﭖ ﺑﻪﺭﻩﺭﻣﯩﻜﯩﻦ > ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺋﻪﻧﺪﯨﺸﯩﺪﯨﻨﻤﯘ ﻗﯘﺭﺗﯘﻟﯩﺴﯩﺰ.
ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﻧﯘﮬﺘﺎ ﺷﯘﻛﻰ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻳﻮﻻﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ( ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﭘﺎﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ، ﻛﯩﻤﯩﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻮﻏﯘﺭﻟﯘﻗﭽﻪ )، ﺋﯘﻳﻪﺭ – ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﻻﻏﺎﻳﻼﭖ ﻳﯜﺭﻣﻪﻱ، ﺷﯘ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﺪﯨﻼ ﻣﯘﻧﺎﺳﯩﯟﻩﺗﻠﯩﻚ ﺋﻮﺭﯗﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﯩﺰﺩﻩﭖ ﺗﻪﭘﯩﭗ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﯓ، ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺋﯩﺪﺍﺭﯨﺴﯩﻐﺎ ﺑﻪﺭﯨﭗ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﻣﻪﻟﯘﻡ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺋﯘﻧﺪﺍﻕ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ، ﺗﻮﻧﯘﺵ – ﺑﯩﻠﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﯘﺭﯗﻕ – ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯚﻳﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﻛﯜﻥ ﺗﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺑﻪﺭﯨﭗ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰ، ﮬﻪﻡ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﻰ، ﮬﻪﻡ ﺗﻮﻧﯘﺵ – ﺑﯩﻠﯩﺶ، ﺋﯘﺭﯗﻕ ﺗﯘﻗﻘﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﺎﻻﻏﺎ ﻗﻮﻳﯩﺴﯩﺰ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﭼﻪﮔﺮﺍﺩﯨﻦ ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻛﯩﺮﮔﻪﻥ ﺑﯩﺮﺳﯩﻨﻰ ﻗﻮﻧﺪﯗﺭﯗﭖ ﻗﻪﻟﯩﺶ ﺟﯩﻨﺎﻳﻪﺕ ﮬﯩﺴﺎﭘﻠﯩﻨﯩﺪﯗ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﻪﻥ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﺩﺍ، < ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺑﯜﮔﯜﻥ ﻛﻪﻟﺪﯨﯔ ؟ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻛﯜﻧﻨﯩﯔ ﻳﺎﻗﻰ ﻧﻪﺩﻩ ﺗﯘﺭﺩﯗﯓ ؟ ﻧﯩﻤﻪ ﻳﻪﭖ، ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﭽﺘﯩﯔ ؟ ﻛﻪﻟﯩﺸﯩﯖﮕﻪ ﺑﺎﺷﻘﯩﻼﺭ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﺪﯨﻤﯘ ؟ > دىگەندەك بىرمۇنچە سوئال – سوراققا ئۇچرايسىز، چۈنكى سىز، شۇ دۆلەتكە ئاياق باسقاندىن تارتىپ، سىياسى پاناھلىق تىلىگىچە بولغان ئارىلىقتا ئۆتكەن ۋاقتىڭىز ھەققىدە تەپسىلى ۋە ئەنىق جاۋاپ بەرىش مەجبۇرىيىتىدە، ئەگەر سىز قوپۇپ، < پالانىنىڭ ئۆيىدە تۇرغان، كەلگىچە پالانى بىلەن ئالاقىلاشقان، كەلىشىمگە بۇيەركىدى پالانى دوستۇم ياردەم قىلغان > ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺟﺎﯞﺍﭘﻼﺭﻧﻰ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ، ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ﺋﺎﺷﯘ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺩﻩﺭﮬﺎﻝ ﻗﺎﻧﯘﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ < ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﻪﺗﻜﻪﺳﭽﯩﻠﯩﻜﻰ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ، ﻗﺎﻧﯘﻧﺴﯩﺰ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﻳﻮﺷﯘﺭﻏﺎﻥ > ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﻪﻳﯩﭙﻠﻪﺷﻠﯩﺮﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺳﻮﺋﺎﻝ – ﺳﻮﺭﯨﻘﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﺟﺎﺯﺍﻟﯩﺸﯩﻐﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﻳﺪﯗ،ﺑﯘﻧﯩﯔ ﺟﺎﺯﺍﺳﯩﻤﯘ ﺋﻪﻏﯩﺮ. ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﯩﻴﻪﺩﻩ ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺩﺍﻳﯩﺮ ﻣﯩﺴﺎﻟﻼﺭ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﻛﯚﭖ.

9. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻥ ﯞﻩ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺕ ﺑﻪﺟﯩﺮﯨﺶ ﻗﺎﻳﯩﺪﯨﻠﯩﺮﻯ

ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﻟﯩﺮﯨﺪﻩ ﻣﻪﮬﺴﯘﺱ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ ( ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﮔﻪﺭﻣﺎﻧﭽﻪ < ﺋﺎﺋﯘﺳﻼﺋﻪﻧﺪﻩﺭ ﺑﻪﮬﻮﺋﻪﺭﺩﻩ > ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﻠﯩﺪﯗ )، ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭ ﺑﯘ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭﻧﻰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ < ﺋﺎﺯﯗﻳﻠﮭﺎﻧﺎ > ﺩﻩﭖ ﺋﺎﺗﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ.
ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﻣﺮﺍﻟﯩﻘﯩﺪﺍ، ﻧﺎﯞﺍﺩﺍ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺋﺎﺯﯗﻳﻠﮭﺎﻧﯩﻐﺎ ( ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﻮﺭﻧﻰ ) ﺑﻪﺭﯨﭗ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺴﯩﺰ. ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ( ﭘﺎﺳﺎﭘﻮﺭﺕ، ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪﺕ ﮔﯘﯞﺍﻧﺎﻣﯩﺴﻰ ﯞﻩ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ – ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭ ) ﺋﻪﻟﯩﯟﻩﻟﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﯓ.
ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﭼﺎﻏﺪﺍ، ﺋﯩﺸﯩﻜﺘﯩﻜﻰ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻝ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﯩﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ،ﺳﯩﺰ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻳﺘﯩﺴﯩﺰ،ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺑﯩﺮ ﺟﯜﻣﻠﻪ ﺳﯚﺯ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ،ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻼﺭﺩﺍ ﻗﺎﺭﺍﯞﯗﻝ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻛﯩﺮﻩﻟﻪﻳﺴﯩﺰ.
ﺋﻪﮔﻪﺭﺩﻩ ﺷﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺗﻮﻧﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺷﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﺪﺍ < ﻣﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ، ﺋﯩﺴﻤﯩﻢ ﭘﺎﻻﻧﭽﻰ، ﺗﻮﻏﯘﻟﻐﺎﻥ ﻳﯩﻞ – ﺋﺎﻱ – ﻛﯜﻧﯜﻡ ﻣﺎﯞﯗ > دىگەن مەزموندا بىرپارچە ھەت يازدۇرۇۋەلىپ،شۇ ھەتنى تاپشۇرسىڭىزمۇ بولىدۇ، ئۇچاغدا ئورۇنسىز سوئال – سوراقتىن قۇرتۇلىسىز.
سىزنى ئالدى بىلەن سىياسى پاناھلىق تىلەش ئورگىنىنىڭ بىر ھادىمى كۈتىۋەلىپ، نىمە سەۋەپتىن كەلگەنلىكىڭىزنى سورايدۇ، ئەگەر سىز چەتەلچە بىلمىسىڭىز، دوستىڭىز يەزىپ بەرگەن ھەلىقى ھەتنى كۆرسۈتۈڭ، ئۇمۇ بولمىسا گەپ – سۆز قىلماي پاساپورتىڭىزنى ياكى سالاھىيەت گۇۋانامىسىنى تاپشۇرىسىز،سىياسى پاناھلىق تىلەش ئورگىنىنىڭ ھادىمى سىزنى تىزىملاپ بولغاندىن كەيىن، سىزنى بىر ئىشھانىدا ساقلىتىپ قويۇپ، تەرجىمان چاقىرتىدۇ، سىز ھىتاي گەرەجدانى بولغىنىڭىز ئۈچۈن ئالدى بىلەن ھىتاي تەرجىمان چاقىرتىدۇ، ئەگەر ھىتاي تەرجىماننى ھالىمىسىڭىز ياكى ھىتايچە بىلمىسىڭىز، < ماڭا ئۇيغۇرچە تەرجىمان لازىم > دەپ چىڭ تۇرىۋەلىڭ، چۈنكى تەرجىمان تاللاش سىزنىڭ ھەققىڭىز، ھۆكۈمەت ھادىمى سىزنىڭ راستىنلا ھىتايدىن كەلگەن – ياكى كەلمىگەنلىكىڭىزنى سىناپ بەقىش ئۈچۈن، ھىتايچە تەرجىمان ئارقىلىق سىزدىن ئاددى سوئاللارنى سورايدۇ، مەسىلەن، < نەدىن كەلدىڭ ؟ ئىسمىڭ نىمە ؟ يۇرتۇڭ قەيەر ؟ > دىگەندەك. بۇ سوئاللارغا بىر – ئىككى ئەغىز ھىتايچە جاۋاپ بەرگىنىڭىزنىڭ زىيىنى يوق، ئەگەر < بىر ئەغىزمۇ بىلمەيمەن > دىسىڭىز، سىزنىڭ ھىتايدىن كەلگەنلىكىڭىزدىن گۇمانلىنىپ قالىدۇ – دە، رەسمىيىتىن گىز ئۇزۇراپ كەتىدۇ، چۈنكى ھۆكۈمەت تارماقلىرى ئۇيغۇرلارنى < بىر – ئىككى ئەغىز بولسىمۇ بىلىدۇ > دەپ قارايدۇ. سىز ھىتايچە ئۆزىڭىزنى بىر – ئىككى جۈملە بىلەن تونۇشتۇرغاندىن كەيىن، < مەن سىياسى گەپلەرنى ھىتايچە ياھشى دىيەلمەيمەن، ماڭا ئۇيغۇر تەرجىمان لازىم > دىگەن تەلەپنى قويۇڭ، سىياسى پاناھلىق تىلەش ئورگىنىنىڭ ھادىمى ھىتاي تەرجىماننى قايتۇرۇۋەتىپ، ئورگىغا ئۇيغۇر تەرجىمان چاقىرىپ كەلىدۇ. سىز تەرجىمان ۋاستىسى ئارقىلىق ئۆزىڭىزنىڭ نىمە سەۋەپتىن كەلگەنلىكىڭىزنى ئەيتىسىز، بۇ پەقەتلا تىزىمغا ئالدۇرۇش رەسمىيىتى بولۇپ، رەسمىي سوت ھىساپلانمايدۇ، شۇڭا بۇ جەرياندا ئۆزىڭىزنى يىپىدىن – يىڭنىسىغىچە تەپسىلى تونۇشتۇرۇشىڭىزنىڭ ھاجىتى يوق.
تىزىمغا ئالدۇرۇش جەريانىدا سورۇلىدىغان سوئاللار ئاساسەن تۆۋەندىكىدەك بولىدۇ:
1) ئىسىم – فامىلىڭىز ؟
2) نەدىن كەلدىڭىز ؟
3) بۇ دۆلەتكە قاچان، نىمە بىلەن كەلدىڭىز ؟
4) بۇيەردە ئۇرۇق – تۇققان، تونۇش – بىلىشلىرىڭىز بارمۇ ؟
5) ۋەتىنىڭىزدىن قاچان ئايرىلدىڭىز ؟
6) نىمە سەۋەپتىن بۇيەرگە كەلدىڭىز ؟
7) سىياسى پاناھلىق تىلەشتىكى مەقسىدىڭىز نىمە ؟
ئەگەر ھىتايغا قايتىپ كەتسىڭىز قانداق جازاغا ئۇۋھرايسىز ؟
9) ھىتايغا قارشى قانداق ھەرىكەتلەردە بولغان ؟
يۇقارقىدەك سوئاللارغا ئاددى، ئەنىق جاۋاپ بەرىڭ، بولۇپمۇ يىل، ئاي ۋە كۈنلەرنى ئارىلاشتۇرۇۋەتمەڭ، كونكىرىتنى ئەمەس، ئابىسراكىت، يەنى ئەسلى سوتتا دىمەكچى بولغان كەچۈرمىشلىرىڭىزنىڭ قىسقارتىلمىسىنى بايان قىلىپ ئۆتۈڭ، بۇھىل رەسمىيەت بەجىرىش جەريانىدا قىلغان سۆزلىرىڭىز رەسمىي سوتتا دەلىل سۈپىتىدە قوللۇنىلىدۇ، شۇڭا بۇ قەتىم دىگەن گەپىڭىزنى ئەسىڭىزدە چىڭ تۇتىۋەلىڭ، بولۇپمۇ يىل – ئاي – كۈنلەرنى، ئەگەر رەسمى سوتتا دىگەنلىرىڭىز بىلەن رەسمىيەت بەرىجىش جەريانىدا دىگەنلىرىڭىز زىت كەلىپ قالسا ياكى ئوھشىماي قالسا، ئۇچاغدا سىياسى پاناھلىق تەلىۋىڭىز رەت قىلىنىشى مۇمكىن.
ناۋادا تاپشۇرغان ھۆججەت – ماتىرىياللىرىڭىز كاملىق قىلىپ، رەسمىيەت بەجىرىدىغان ھادىم سىزدىن، < بىزگە تاپشۇرىدىغان باشقا ماتىرىياللىرىڭىز بارمۇ ؟ > دەپ سورىسا، بەزى ماتىرىياللارنى ئەكەلدۈرۈشكە تىرىشىۋاتىمەن، رەسمىي سوتتا تاپشۇرىمەن > دەپ جاۋاپ بەرىڭ ۋە رەسمىي سوتقىچە ئۆزىڭىزگە پايدىلىق ماتىرىياللارنى توپلاشقا تىرىشىڭ.
ئەگەر رەسمىيەت بەجىرىش جەريانىدا قولىڭىزدا ئۆزىڭىزنى ئىسپاتلايدىغان ھەچبىر ماتىرىيال بولمىسا، مەسىلەن، پاساپورت، سالاھىيەت گۇۋانامىسى ۋە باشقا نەرسىلەر، ئۇچاغدا سىز، < مەنىڭ مىللىتىم ئۇيغۇر، ھىتايلار بەسىۋالغان شەرقىي تۈركىستاننىڭ پالانچى شەھرىدىن كەلدىم، قەچىش جەريانىدا ئاشكارىلىنىپ قالماي دەپ ھەچبىر ماتىرىيال ئالمىدىم، مەنىڭ سالاھىيەت گۇۋانامەمدىكى ئىسىم – فامىلەم، يۇرتۇم، ئادرىسىم ماۋۇ، ئىشەنمىسەڭلار ھىتاي ھۆكۈمىتىدىن سوراڭلار > ﺩﯨﮕﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﭘﻨﻰ ﺑﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺷﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﻰ ﺗﻮﻧﯘﺳﯩﯖﯩﺰ،ﺷﯘ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺋﯩﻜﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮔﯘﯞﺍﭼﯩﻠﯩﻘﻘﺎ ﻛﯚﺭﺳﻪﺗﺴﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﮬﺎﺩﯨﻤﻰ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺳﯩﻨﺎﭖ ﺑﻪﻗﯩﺶ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺋﺎﺭﻗﯩﻠﯩﻖ ﮔﻪﭘﻜﻪ ﺳﻪﻟﯩﭗ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﮬﻪﺭﯨﺘﯩﺴﯩﻨﻰ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﭖ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﺩﺍﻳﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺖ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﻪﻣﻪﺳﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺭﺍﺳﺘﯩﻨﻼ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ – ﻛﻪﻟﻤﯩﮕﻪﻧﻠﯩﻜﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺋﻪﻧﯩﻘﻼﺷﺘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﺪﯗ، ﺑﯘﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻪﯞﻩﭖ، ﺑﻪﺯﻯ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ ﺋﯚﺯﺑﻪﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﯞﻩ ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯚﺯﺑﻪﻙ – ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﻼﺭﻧﯩﯔ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ < ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ > ﺩﻩﭖ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﯗﭖ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻠﯩﺮﻯ ﻛﯚﺭﯛﻟﮕﯩﻨﻰ ﺋﯜﭼﯜﻥ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﻯ ﺑﯘ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﻪ ﺋﯩﻨﭽﯩﻜﻪ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﺵ ﺋﻪﻟﯩﭗ ﺑﻪﺭﯨﺸﻘﺎ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ. ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﺍ ﺋﺎﺳﯩﻴﺎ ﺟﯘﻣﮭﯘﺭﯨﻴﻪﺗﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻳﺎﺷﺎﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﯞﻩ ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﮔﻪﺭﻩﺟﺪﺍﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺑﻪﺯﻯ ﻳﯘﻏﯘﺭ ﻗﻪﺭﯨﻨﺪﺍﺷﻠﯩﺮﯨﻤﯩﺰﻣﯘ ﺋﯚﺯﯨﻨﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﺵ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻠﯩﺮﯨﻤﯘ ﻳﻮﻕ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻥ، ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﯨﺴﺘﺎﻥ، ﺋﯚﺯﺑﻪﻛﯩﺴﺘﺎﻥ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﯞﻩﺏ ﺋﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﮔﻪﺭﻩﺟﺪﺍﻧﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻘﻰ ﺋﺎﺳﺎﺳﻰ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ، ﺟﻪﺯﻣﻪﻥ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﮕﻨﯩﺰ ﯞﻩ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻳﻪﯕﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﯘﺷﯩﯖﯩﺰ ﻛﻪﺭﻩﻙ، ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﻧﯩﯔ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻘﯩﻨﯩﯔ ﻗﻮﺑﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺵ ﻧﯩﺴﺒﯩﺘﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﻣﯩﻠﻠﻪﺗﻠﻪﺭﻧﯩﯖﻜﯩﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﺍ ﭘﻪﯞﻗﯘﻻﺩﺩﻩ ﻳﯘﻗﯘﺭﻯ، ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯜﺳﺘﯩﮕﻪ ﮬﯩﺘﺎﻱ ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﺑﯩﺮ ﺩﯙﻟﻪﺕ، ﻛﻮﻣﻤﯘﻧﯩﺴﺘﯩﻚ ﺳﻪﺳﺘﯩﻤﺎ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﮕﻪﻧﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻢ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻘﻰ ﺭﻩﺕ ﻗﯩﻠﯩﻨﻐﺎﻥ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﺩﯨﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﻧﻠﯩﻘﭽﻪ ﺋﯚﺯ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﻳﺘﯘﺭﯗﻟﻤﺎﻳﺪﯗ. ﺷﯘﯕﺎ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻥ ﻳﺎﻛﻰ ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﯨﻦ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﭼﯩﻘﻤﯩﻐﺎﻥ ﻛﯩﺸﯩﻠﻪﺭ ﺑﯘ ﺋﻪﯞﺯﻩﻟﻠﯩﻜﺘﯩﻦ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻨﯩﺸﻨﯩﯔ ﻛﻮﻳﯩﻐﺎ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ. ﺷﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﯘﺵ ﻛﻪﺭﻩﻛﻜﻰ، ﻣﯩﻠﻠﯩﺘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ، ﻗﺎﺯﺍﻕ، ﻗﯩﺮﻏﯩﺰ، ﺋﯚﺯﺑﻪﻙ، ﺗﺎﺟﯩﻚ ﻳﺎﻛﻰ ﻣﻮﯕﻐﯘﻝ ﺑﻮﻟﯘﺷﻰ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﻣﻮﮬﯩﻤﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﻠﯩﻖ ﺑﻮﻟﯘﭖ – ﺑﻮﻟﻤﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﺩﯗﺭ. ﭘﻪﻗﻪﺗﻼ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﯩﺘﺎﻱ ﻣﯘﺳﺘﻪﻣﻠﯩﻜﯩﺴﻰ ﺋﺎﺳﺘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺷﻪﺭﻗﯩﻲ ﺗﯜﺭﻛﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﻳﺎﺷﯩﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﯩﺘﻰ ﺑﻪﺟﯩﺮﮔﻪﻧﺪﻩ ﻳﺎﻟﻐﺎﻥ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ،ﺑﺎﺵ – ﺋﺎﻳﯩﻐﻰ ﻣﺎﺱ ﻛﻪﻟﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺗﺎﻗﺎ – ﺗﯘﻗﯘ ﮔﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﺸﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ، ﺋﻪﮔﻪﺭﺩﻩ ﺗﻪﻛﺸﯜﺭﯛﭖ ﺋﻪﻧﯩﻘﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ، ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﻪﭼﺒﯩﺮ ﮔﻪﭘﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻗﯩﻤﻤﯩﺘﻰ ﺑﻮﻟﻤﺎﻳﺪﯗ، ﺭﺍﺳﺖ ﮔﻪﭘﯩﯖﯩﺰﮔﯩﻤﯘ ﺋﯩﺸﻪﻧﻤﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺑﯘ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺯﯨﻴﺎﻧﻠﯩﻖ.
ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺟﯩﺮﯨﺶ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﯩﻞ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ، ﺑﯩﺮﻯ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ، ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮﻯ ﺋﺎﻏﺰﺍﻛﻰ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ، ﺋﻪﻣﻤﺎ، ﻓﯩﺮﺍﻧﺴﯩﻴﻪ ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﺑﯩﺮﻗﺎﻧﭽﻪ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﻰ ﮬﯩﺴﺪﺍﭘﻘﺎ ﺋﺎﻟﻤﯩﻐﺎﻧﺪﺍ، ﻛﯚﭖ ﺩﯙﻟﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﺋﻪﻏﯩﺰﭼﻪ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﺳﯘﻧﯘﺷﻘﺎ ﺗﻮﻏﺎ ﻛﻪﻟﯩﭗ ﻗﺎﻟﺴﺎ، ﺋﯘﭼﺎﻏﺪﺍ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﭘﯜﺗﯜﻥ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪﮬﺎﻟﯩﯖﯩﺰ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﺸﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﺳﻪﯞﻩﭘﭽﻰ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺯ ﺋﯩﭽﯩﮕﻪ ﺋﺎﻟﻐﺎﻥ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﺑﯩﺮ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﭖ ﭼﯩﻘﯩﭗ، ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﯘﻧﻰ ﺷﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻨﯩﯔ ﺗﯩﻠﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﺪﯗﺭﯗﭖ ( ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺗﺎﭘﺎﻟﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﭼﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﮬﯩﺘﺎﻳﭽﻪ ﻳﻮﻟﻠﯩﺴﯩﯖﯩﺰﻣﯘ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ )، ﺑﯘ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﻨﺎﻣﯩﻨﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺋﻮﺭﮔﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﻳﻮﻟﻼﻳﺴﯩﺰ،ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﻨﺎﻣﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﭖ ﻗﻮﻟﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺑﺎﺭ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ – ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ، ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﻪﺕ ﮔﯘﯞﺍﻧﺎﻣﯩﺴﻰ، ﺗﻮﻱ ﮬﻪﺗﻰ، ﺷﻮﭘﯘﺭﻟﯘﻕ ﻛﻪﻧﯩﺸﻜﯩﺴﻰ،ﺩﻩﭘﻠﻮﻡ، ﮬﯩﺰﻣﻪﺕ ﻛﻪﻧﯩﺸﻜﯩﺴﻰ، ﯞﻩﺗﻪﻧﺪﻩ ﭼﯜﺷﻜﻪﻥ ﺭﻩﺳﯩﻢ ﻳﺎﻛﻰ ﯞﯨﻴﺪﯨﺌﻮ ﻛﺎﺳﻪﺗﻠﯩﺮﻯ، ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﻳﺎﻛﻰ ﺷﻪﮬﯩﺴﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻨﺎﻣﯩﺴﻰ، ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺳﻮﺕ ﯞﻩ ﺳﺎﻗﭽﻰ ﺗﺎﺭﻣﺎﻗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺗﯘﺗﯘﺵ ﺑﯘﻳﺮﯗﻗﻰ، ﮬﯚﻛﯜﻣﻨﺎﻣﯩﺴﻰ، ﺳﻮﺭﺍﻕ ﮬﺎﺗﯩﺮﻯ دىگەندەك ماتىرىياللسارنى بىرگە يوللاشنى ئۇنتۇپ قالماڭ.
ئىلتىماسنامىڭىزنىڭ باش – ئايىقى ماسلاشقان، ۋەقەلىرى ئەنىق ۋە مەنتىقىلىق بولۇشى كەرەك. چۈنكى تۇنجى قەتىملىق ئىلتىماسنامە ئىنتايىن موھىم بولۇپ، ناۋادا تۇنجى تەلىۋىڭىز رەت قىلىنسا، بىرمۇنچە ئاۋارىچىلىق تارتىسىز، ئايلاپ، ھەتتە يىللاپ ساقلاشقا مەجبۇر بولۇپ قالىسىز، شۇڭا بۇ مەسىلىگە ھەرگىزمۇ سەل قارىماڭ !
سىياسى پاناھلىق تىلەش ئورگىنىنىڭ ھادىمى سىزنىڭ ئەھۋالىڭىزنى قىسقىچە ئىگەللەپ بولغاندىن كەيىن، سىزنىڭ ئەغىزاكى تەلىۋىڭىزنى قوبۇل قىلىپ، سىزنى رەسمىي رويھەتكە ئالىدۇ، رەسىمىڭىزنى تارتىپ، بارماق ئىزلىرىڭىزنى ئالىدۇ، ئارقىدىنلا قولىڭىزغا رەسىمىڭىز چاپلانغان قەغەز ياكى كەنىشكىنى ( سىياسى پاناھلىق تىلىگەنلىكىڭىزگە دايىر ھۆكۈمەتنىڭ رەسمىي بەلگىسى )، تۇتقۇزۇپ،دەرھاللا سىزنى پاناھلىق تىلىگۈچىلەر لاگىرىغا ( گەرمانچە ئازۇي ھەئىم دەپ ئاتىلىدۇ ) ئورۇنلاشتۇرۇپ قويىدۇ. سىز سىياسى پاناھلىق تىلىگەن ۋاقىتتىن ئەتىبارەن سىزنىڭ ئۆلۈك – تىرىكىڭىزگە، يەنى ھەممە ئىشىڭىزغا ھۆكۈمەت ئىگە بولىدۇ،ياتاق، تۇرمۇشقا كەرەكلىك بويۇملار، كەيىم – كەچەك، ھەتتا قازان – قۇمۇچىڭىزغىچە ھەممىنى قولىڭىزغا بەرىدۇ، كۆپىنچە لاگىرلاردە ھەر كۈنى 3 ۋاق تاماق تارقىتىپ بەرىدۇ ياكى كۈنچە بىر قەتىم قولىڭىزغا بىر كۈن يەتكۈدەك يىمەك – ئىچمەك، گۆش، سەي – كۆكتات بەرىدۇ، ئەمما تاماق ۋە يىمەك – ئىچمەك تارقاتقاندا جەزمەن ھازىر بولۇشىڭىز كەرەك، چۈنكى تاماق ۋاقتىدا يوقلىما قىلىدۇ،ئاغرىپ قالسىڭىز دەرھال بىكارغا داۋالايدۇ، ئومومەن ھەممە ئەھتىياجىڭىزنى ھەقسىز تەمىنلەيدۇ، ھەر ئايدا بىر قەتىم پارچە – پۇرات ھەجىڭىز ئۈچۈن قولىڭىزغە يەنە ئازىراق نەق پۇلمۇ بەرىدۇ. ھەرقايسى دۆلەت ياكى شەھەرلەردىكى سىياسى پاناھلىق تىلىگۈچىلەر لاگىرىنىڭ تۈزۈمى ئوھشىمايدۇ، بەزىسى تاماق تارقىتىدۇ، بەزىسى قولىڭىزغا پۇل بەرىپ، < مۇشۇنىڭغا ئۆزەڭ يىمەك – ئىچمەك ئال ۋە بىر ئايغا يەتكۈز > دەيدۇ.
سىز ئورۇنلاشقان مۇساپىرلار لاگىرى ئادەتتە مەھمانھانىلارغا ئوھشاش كەتىدۇ، بۇ لاگىرلارنىڭ بەزىسى شەھەردە، بەزىسى شەھەر سىرتىدا بولۇپ، قاتناش ئىنتايىن قۇلايلىق، ئەمما سىياسى پاناھلىق تىلەش لاگىرىنىڭ قايىدە – پىرىنسىپلىرىغا تولۇق ئەمەل قىلىشىڭىز لازىم، لاگىرغا كىرىپ – چىقىشىڭىز ئەركىن بولۇپ، پەقەتلا كىرىدىغان چاغدا ھۆكۈمەت بەرگەن گۇۋانامىنى كۆرسۈتىسىز،شەنبە – يەكشەنبە كۈنلىرى تولۇش – بىلىشلىرىڭىزنىڭ ئۆيىدە قونۇپ قالسىڭىزمۇ بولىدۇ، ئەمما دۈشەنبىدىكى تاماق تارقىتىدىغان ۋاقىتقا ئۈلگۈرۈپ كەلىشىڭىز كەرەك ( بۇيەردە مەن پەقەتلا گەرمانىيەنى كۆزدە تۇتتۇم، باشقا دۆلەتلەرنىڭمۇ ئاساسى جەھەتتىن ئوھشۇشۇپ كەتىدۇ ).
بەكىم سىز سىياسى پاناھلىق رەسمىيىتىنى بەجىرىش جەريانىدا مۇنداق ئەھۋالغىمۇ دۇچ كەلىشىڭىز مۇمكىن:
مەسىلەن، ئەگەر سىزنىڭ قولىڭىزدا ئۆزىڭىزنىڭ سىياسى پاناھلىق تىلىگەن شۇ دۆلەتكە قانداق كەلگەنلىكىڭىز ۋە ئوزىڭىزنىڭ سالاھىيىتى ھەققىدە ھەچبىر ئىسپات بولمىسا ( پاساپورت، سالاھىيەت گۇۋانامىسى، ئايرۇپىلان بىلىتى ۋە باشقىلار )، بەلكىم سىياسى پاناھلىق رەسمىيىتىنى بەجىرىدىغان ھادىملار دەرھال ساقچى چاقىرىشى مۇمكىن، ساقچىلار سىزنى ساقچى ئىدارىسىغا ئەلىپ بەرىپ شۇ دۆلەتكە قانداق كەلگەنلىكىڭىز ۋە نىمە مەقسەتتە كەلگەنلىكىڭىز ھەققىدە سوئال – سوراققا تارتىدۇ، سوراق جەريانىدا قالايمىقان گەپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ، چۇنكى ساقچىغا بەرگەن ئىپادىڭىز كەيىن سىياسى پاناھلىق تىلەش سوتىڭىزدا ئىسپات سۈپىتىدە قوللۇنىلىدۇ، ساقچىغا ئۆزىڭىزنىڭ نىم سەۋەپتىن كەلگەنلىكىڭىزنى، سىياسى پاناھلىق تىلەشتىكى مەقسىدىڭىزنى ۋە ئۆزىڭىزنىڭ كەچۈرمىشلىرىڭىزنى تولۇق ۋە تەپسىلى بايان قىلىڭ،سىز شۇ دۆلەتكە قانۇنسىز كىرگەنلىكىڭىز ئۇچۇن ( يالغان پاساپورت بىلەن ياكى پاساپورتسىز )، ساقچى دايىرلىرى سىزنى تەھمىنەن بىر – ئىككى كۈن تۇتۇپ تۇرغاندىن كەيىن، ئەگەر سىزنىڭ بايانلىرىڭىز سىياسى پاناھلىق تىلەش شەرتلىرىگە توشقان بولسا سىزنى سىياسى پاناھلىق تىلەش ئورگىنىغا ياكى سىياسى پاناھلىق تىلەش لاگىرىغا يوللاپ بەرىدۇ. ساقچىدا تۇتۇپ تۇرۇلۇش جەريانىدا سىزنىڭ تونۇش – بىلىشلىرىڭىزگە ۋە ئادۋۇكاتقا تەلىفۇن قىلىش ھوقوقىڭىز بولىدۇ، تۇتۇپ تۇرۇلۇش جەريانىدا يىمەك – ئىچمىكىڭىز ساقچى ئورگانلىرى تەرىپىدىن ھەقسىز تەمىنلىنىدۇ، ئەگەر تاماكا ۋە باشقا قوشۇمچە بۇيۇملارغا ئەھتىياجىڭىز بولسا،سىزنى كۈزىتىدىغان ساقچىغا پۇل بەرسىڭىز دەرھال ئەھتىياجلىق نەرسىلىرىڭىزنى ئەكىلىپ بەرىدۇ.
ساقچىدىكى سوراق جەريانىدا، سىز ھىتاي گەرەجدانى بولغانلىقىڭىز ئۈچۈن، ئالدى بىلەن ھىتاي تەرجىمان چاقىرىشى مۇمكىن، ئەگەر سىزنىڭ ھىتايچىڭىز ياھشى بولمىسا ياكى ھىتاي تەرجىماننى ھالىمىسىڭىز، ساقچى دايىرلىرىدىن ئۇيغۇر تەرجىمان تەلەپ قىلىڭ، بۇ سىزنىڭ ھوقوقىڭىز.

10. سىياسى پاناھلىق تىلەش سوتىنىڭ تەرتىپلىرى

سىز سىياسى پاناھلىق تىلەش رەسمىيىتىنى تاماملاپ بولغاندىن كەيىن،ھۇددى يۇجقۇرىدا دەپ ئوتكۈنىمىزدەك ھۆكۈمەت سىزنى مەھمانھانىغا ئوھشاپ كەتىدىغان لاگىرغا ئورۇنلاشتۇرىدۇ ۋە سىزنى دەرھال دوھتۇرھانىغا ئىۋەتىدۇ، دوھتۇرھانا سىزنىڭ سالامەتلىكىڭىزنى ئومومىي يۈزلۈك تەكشۈرۈپ چىقىپ، ئەگەر سىزدە جىددى كەسەللىك ئالامەتلىرى كۆرۈلسە، دەرھال دوھتۇرھانىدا ياتقۇزۇپ ھەقسىز داۋالايدۇ، تەكشۈرۈش جەريانىدا سالامەتلىكىڭىزدە بىرەر مەسىلە كۆرۈلمىسە، قولىڭىزغا تەكشۈرۈش نەتىجىسىنى تۇتقۇزۇپ لاگىرغا يوللاپ بەرىدۇ. سىز تۇرىۋاتقان لاگىردىمۇ مەھسۇس ئامبىلاتورىيە مەۋجۇت بولۇپ، لاگىردا يەتىش جەريانىدا ئاغىرىپ – تارتىپ قالسىڭىز دەرھال دوھتۇرغا كۆرۈنۈڭ.
سىز لاگىرغا ئورۇنلۇشۇپ تەھمىنەن بىر – ئىككى ھەپتىدىن كەيىن، سىزگە سىياسى پاناھلىق تىلەش سوتىڭىزنىڭ قاچان ئۆتكۈزىلىدىغانلىقى ھەققىدە سوت مەھكىمىسىنىڭ رەسمىي ئۇھتۇرۇشى كەلىدۇ، سىز لاگىردا تۇرۇش جەريانىدا باشقا يەرلەرگە كەتىپ قالماڭ، لاگىرنىڭ تاھتىسىدىكى ئەلانلارغا ھەر كۈنى دىققەت بىلەن قاراڭ، تاماق ۋاقتىدىكى يوقلىمىدا جەزمەن ھازىر بولۇڭ، ئەگەر دىققەتسىزلىك قىلىپ، سوتنىڭ ئۇھتۇرۇشىنى ۋاقتىدا تاپشۇرۇپ ئالمىسىڭىز، جەق ئاۋارىچىلىق تارتىسىز، ھەتتا سىياسى پاناھلىق تەلىۋىڭىزنىڭ رەت قىلىنىشىغا سەۋەپچى بولۇشىڭىز مۇمكىن.
ئادەتتە سوتنىڭ ئۇھتۇرۇشى كەلىپ تەھمىنەن يەرىم ئاي، ياكى بىر ئايدىن كەيىن رەسمىي سوتىڭىز بولىدۇ، ئۇھتۇرۇشنى تاپشۇرۇپ ئالغاندىن باشلاپ پۇھتا تەييارلىق قىلىڭ، بولۇپمۇ يىل – ئاي – كۈنلەرنى ئەسىڭىزدە چىڭ تۇتۇڭ، مۇمكىن بار سوتقا كەچۈرمىشلىرىڭىز يەزىلغان قەغەزنى كۆتۈرۈپ كىرىشتىن ساقلىنىڭ، چۈنكى بۇنداق قىلسىڭىز سوتچىغا ياھشى تەسىر بەرمەيسىز، پۈتۈن ۋەقەلەرنى پۇھتا يادلىۋەلىڭ، ناۋادا تۇتۇۋەلىش قابىلىيىتىڭىز پەۋقۇلاددە ناچار بولۇپ، ياكى روھىي جەھەتتە نورمالسىز ئالامەتلەر كۆرۈلسە ( كەچىسى ئۇھلىيالمايدىغان دەرىجىدىن تاشقىرى جۆيلىيدىغان، توھتىماي باش ئاغرىيدىغان)، ئۇچاغدا كەچۈرمىشلىرىڭىزنى يازما شەكىلدە تەييارلاپ چىقىڭ ۋە سوتچىغا نىمە ئۈچۈن قەغەز كۆتۈرۈپ كىرگەنلىكىڭىزنى ياھشى ئىزاھلاڭ،بۇھىل ئەھۋاللاردا ئەڭ ياھشىسى سوتتىن بۇرۇن پىشىلوگ دوھتۇرغا كۆرۈنۈپ، ئۆزىڭىزدىكى غەيرى ئالامەتلەر ھەققىدە دوھتۇردىن ئىسپات ئەلىڭ ياكى يۇقارقىدەك سەۋەپلەر بىلەن دوھتۇرغا بارغانلىقىڭىز ھەققىدە دوھتۇرنىڭ دىياگنوزىنى سوتچىغا كۆرسۈتۈڭ.
يەنە بىر ھىل ئەھۋال باركى، قىسمەن ھاللاردا سىز چەتەللىكلەر ئىدارىسىدا سىياسى پاناھلىق رەسمىيىتىنى بەجىرگەن كۈننىڭ ئۆزىدىلا، ھۆكۈمەت تەرەپ سىزنى ساقلاتماي شۇ كۈنى سوتىڭىزنى قىلىشى مۇمكىن. بۇن داق ئەھۋالدا سىزنىڭ ئالدىن تەييارلىق قىلىۋەلىش پۇرسىتىڭىز بولماي قالىدۇ دە، سوت جەريانىدا تەمتىرەپ قەلىشىڭىز مۇمكىن، شۇڭا بۇنداق ئەھۋالغا دۇچ كەلگەندە سالماق، ئەغىر بەسىق بولۇڭ، سوتچىغا يالغان گەپ قىلىشتىن، باش – ئايىغى ماسلاشمايدىغان تاقا – تۇقا گەپ قىلىشتىن ساقلىنىڭ ۋە ئۆزىڭىزنىڭ كەچۈرمىشلىرىنى قىسقا، ئىھچام ۋە قايىل قىلارلىق دەرىجىدە بايان قىلىڭ، ئەگەر قولىڭىزدا سوتچىغا تاپشۇرىدىغان يەتەرلىك ماتىرىيالىڭىز بولمىسا ( سالاھىيەت گۇۋانامىسى ۋە شۇنىگنغا ئوھشاش ھۆججەت – ماتىرىياللار )، ئۇچاغدا سىز سوتچىغا بۇ ماتىرىياللارنى قىسقا ۋاقىت ئىچىدە تەييارلاپ تاپشۇرىدىغانلىقىڭىزنى، بىھەتەرلىكنى كۆزدە تۇتۇپ بۇ نەرسىلەرنى ئۆزىڭىز بىلەن بىرگە ئەلىپ كەلمىگەنلىكىڭىزنى بايان قىلىڭ، ئەگەر بۇ ماتىرىياللىرىڭىزنى باشقا دۆلەتلەردىكى تونۇشلىرىڭىزغا ئامانەتكە قويغان بولسىڭىز بۇنىمۇ سوتچىغا ئەنىق دەڭ ۋە پوچتا ئارقىلىق ئەكەلدۈرۈپ بەرىدىغانلىقىڭىزنى بىلدۈرۈڭ ۋە شۇ كۈندىن ئەتىبارەن بۇ ماتىرىياللىرىڭىزنى ئەكەلدۈرۈشكە تىرىشىڭ، ماتىرىياللار تولۇقلانغان ھامان ئۇنى دەرھال ئادۋۇكاتىڭىز ئارقىلىق سوت مەھكىمىسىگە ياكى سىزنى دەسلەپتە سوتلىغان سوتچىغا ئىۋەتىپ بەرىشكە تىرىشىڭ.
ناۋادا بۇنداق ئەھۋالغا دۇچ كەلگەندە، سالامەتلىكىڭىز ياھشى بولمىسا، روھىي ھالىتىڭىزدە نورمالسىزلىقلار كۆرۈلسە، مەسىلەن، تۇتۇۋەلىش قابىلىيىتىڭىزنىڭ دەرىجىدىن تاشقىرى تۆۋەنلەپ كەتىشى، كەچىسى ئۇھلىيالماسلىق، دەرىجىدىن تاشقىرى باش ئاغرىقى ﺩﯨﮕﻪﯕﻪ ﺋﻮﮬﺸﺎﺵ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭ ﻛﯚﺭﯛﻟﺴﻪ، ﺑﯘﻧﻰ ﺳﻮﺗﭽﯩﻐﺎ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯖﺪﯨﻦ ﺳﻮﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ ﺋﺎﺯ ﻛﻪﭼﯩﻜﺘﯜﺭﯛﺷﻨﻰ ﺗﻪﻟﻪﭖ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺯﯨﻴﺎﻧﻜﻪﺷﻠﯩﻜﯩﺪﯨﻦ ﻗﯘﺭﺗﯘﻟﯘﺵ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﺋﺎﻳﻼﭖ، ﮬﻪﺗﺘﺎ ﻳﯩﻠﻼﭖ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﭼﻘﯘﻧﻼﺭﺩﺍ ﺑﯘﮬﯩﻞ ﮬﺎﺩﯨﺴﯩﻠﻪﺭ ﻛﯚﭖ ﺋﯘﭼﯘﺭﺍﻳﺪﯗ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﺗﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻦ ﻳﻪﯕﻰ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺋﯘﻳﻐﯘﺭﻻﺭﺩﺍ ﭘﯩﺸﯩﻠﻮﮔﯩﻴﻪﻟﯩﻚ ﻧﻮﺭﻣﺎﻟﺴﯩﺰﻟﯩﻖ ﻛﯚﭖ ﺋﯘﭼﯘﺭﺍﻳﺪﯗ، ﺷﯘﯕﺎ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﯘ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻧﻪﺯﻩﺭﺩﻩ ﺗﯘﺗﯘﭖ، ﺳﻮﺕ ﯞﺍﻗﺘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﻛﻪﭼﯩﻜﺘﯜﺭﯨﺪﯗ، ﺑﯘ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺳﯩﺰ ﭘﯩﺸﯩﻠﻮﮒ ﺩﻭﮬﺘﯘﺭﻻﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﯛﻧﯜﯓ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﺩﯨﻜﻰ ﻏﻪﻳﺮﻯ ﺋﺎﻻﻣﻪﺗﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻭﮬﺘﯘﺭﻏﺎ ﺋﻮﭼﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﯔ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﮬﯩﺘﺎﻳﻨﯩﯔ ﺗﯜﺭﻣﯩﺴﯩﺪﻩ ﺋﻪﻏﯩﺮ ﻗﯩﻴﻨﺎﺷﻘﺎ ﺋﯘﭼﺮﺍﺵ ﺗﯜﭘﻪﻳﻠﯩﺪﯨﻦ ﺑﻪﺩﯨﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﻳﺎﺭﺍ ﺋﯩﺰﻟﯩﺮﻯ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺑﯘﻧﯩﻤﯘ ﺩﻭﮬﺘﯘﺭﻏﺎ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯜﭖ ﺳﻪﯞﻩﺑﯩﻨﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﯛﯓ ﯞﻩ ﺑﯘ ﮬﻪﻗﺘﻪ ﺩﻭﮬﺘﯘﺭﺩﯨﻦ ﺩﯨﻴﺎﮔﻨﻮﺯ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﻮﺕ ﻣﻪﮬﻜﯩﻤﯩﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﻗﺎﺭﯨﺘﺎ ﻳﺎﺯﻣﺎ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺋﻪﻟﯩﯟﻩﻟﯩﺸﻨﻰ ﺋﯘﻧﯘﺗﻤﺎﯓ، ﺑﯘ ﺩﻭﻛﻼﺕ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺗﯩﯖﯩﺰﺩﺍ ﺋﯩﻨﺘﺎﻳﯩﻦ ﻣﻮﮬﯩﻢ ﺭﻭﻝ ﺋﻮﻳﻨﺎﻳﺪﯗ.
ﺷﯘﻧﻰ ﺋﻪﺳﻜﻪﺭﺗﯩﭗ ﻗﻮﻳﻤﺎﻗﭽﯩﻤﯩﺰﻛﻰ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺟﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﻪﺗﻨﻰ ﺑﻪﺟﯩﺮﯨﭗ، ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺳﻮﺗﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﯘﺷﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ، ﮬﯘﺩﺩﻯ ﻳﯘﻗﯘﺭﯨﺪﺍ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺗﻜﯜﻧﯩﻤﯩﺰﺩﻩﻙ، ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﮬﻪﻗﻘﻰ ﺋﯘﻧﭽﯩﯟﺍﻻ ﻗﯩﻤﻤﻪﺕ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﻪﭘﯩﺸﻤﯘ ﺋﺎﺳﺎﻥ، ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﻘﺎ ﺑﻪﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﻕ ﭘﯘﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ، ﻛﻪﻳﯩﻦ ﺗﯚﻟﻪﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﻠﺪﯛﺭﺳﯩﯖﯩﺰﻻ ﻛﯘﭘﺎﻳﻪ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺕ ﺗﯘﺗﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ، ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺳﻮﺗﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻐﯩﭽﻪ ﺋﺎﺭﯨﻠﯩﻘﺘﺎ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺗﻠﯩﺸﯩﯔ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺗﯩﻞ ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺗﻪﻛﻠﯩﭗ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﮬﻪﭺ ﻧﻪﺭﺳﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﻣﺎﯓ، ﺋﯘ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﻳﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﮬﭙﯩﻴﻪﺗﻠﯩﻜﯩﻨﻰ ﻗﻮﻏﺪﺍﺵ ﯞﻩ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﻣﻪﻧﭙﻪﺋﻪﺗﯩﯖﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﮬﯩﺰﻣﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻣﻪﺟﺒﯘﺭﯨﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ.ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺳﻮﺗﺘﺎ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﻛﻪﺭﻩﻛﻠﯩﮕﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﯞﻩ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﮬﺎﺯﯨﺮﻻﺵ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﻩ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺋﻪﺗﯩﺮﺍﭘﻠﯩﻖ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺕ ﯞﻩ ﻣﻪﺳﻠﯩﮭﻪﺕ ﺑﻪﺭﯨﺪﯗ.

11. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺳﻮﺗﻰ ﯞﻩ ﺳﻮﺭﯨﻠﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻼﺭ

ﺳﯩﺰ، ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺭﻩﺳﻤﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺑﻪﺟﯩﺮﯨﭗ ﺗﻪﮬﻤﯩﻨﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﺎﻳﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ ( ﮬﻪﺭﻗﺎﻳﺴﻰ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﻤﺎﻳﺪﯗ )، ﺳﯩﺰ ﺗﯘﺭﯨﯟﺍﺗﻘﺎﻥ ﺋﺎﺩﺭﯨﺴﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻳﺎﻛﻰ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺳﻮﺗﻨﯩﯔ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺋﯘﮬﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻛﻪﻟﯩﺪﯗ ( ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﻪ ﺯﺍﻛﺎﺱ ﮬﻪﺕ ﺷﻪﻛﻠﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺳﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﮬﺘﯘﺭﯗﺷﻰ ﻳﻮﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭ ﺋﺎﺳﺎﺳﯩﻲ ﺟﻪﮬﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯚﺭﯛﻟﻤﻪﻳﺪﯗ )،ﺳﻮﺗﻨﯩﯔ ﺋﯘﮬﺘﯘﺭﯗﺷﯩﺪﺍ، ﺳﻮﺗﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﻰ ﯞﻩ ﺋﻮﺭﻧﻰ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﻳﻪﺯﯨﻠﯩﺪﯗ.
ﺳﯩﺰ ﺋﯘﮬﺘﯘﺭﯗﺷﻨﻰ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﭖ ﺋﺎﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ، ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺋﺎﺩﯞﯗﻛﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰ ﺳﻮﺗﻨﯩﯔ ﯞﺍﻗﺘﯩﻐﺎ ﺋﯜﻟﮕﯜﺭﯛﭖ ﺑﻪﺭﯨﯔ، ﺳﻮﺗﻘﺎ ﭼﯩﻘﯩﺸﺘﯩﻦ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﺭﻩﺗﻠﯩﻚ ﯞﻩ ﭘﺎﻛﯩﺰ ﻛﯩﻴﯩﻨﯩﯔ، ﺷﻪﺧﺴﻰ ﺗﺎﺯﯨﻠﯩﻘﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ ( ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ، ﭼﺎﭺ، ﺳﺎﻗﺎﻝ – ﺑﯘﺭﯗﺕ، ﺗﯩﺮﻧﺎﻕ ﺩﯨﮕﻪﻧﺪﻩﻛﻠﻪﺭﮔﻪ )، ﺳﻮﺗﭽﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﯞﻩ ﺳﻮﺗﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﭼﺎﻗﯩﺮﻏﺎﻥ ﺋﯘﮬﺘﯘﺭﯗﺵ ﻗﻪﻏﯩﺰﯨﻨﻰ ﻳﻪﻧﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﻪﻟﯩﯔ. ﺳﻮﺕ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﺋﻪﺩﻩﭖ – ﺋﻪﮬﻼﻗﻘﺎ، ﻳﯜﺭﯛﺵ – ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﯔ ( ﯞﺍﻗﯩﺮﺍﭖ – ﺟﺎﻗﯩﺮﺍﺷﺘﯩﻦ، ﺑﯘﺭﻧﯘﯕﯩﺰﻧﻰ ﺗﺎﺭﺗﯩﺸﺘﯩﻦ، ﻛﻪﻛﯩﺮﯨﺸﺘﯩﻦ،ﻛﯩﻴﯩﻢ – ﻛﻪﭼﻪﻛﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﯜﮔﻤﯩﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﺋﻪﭼﯩﯟﻩﺗﯩﭗ ﺗﻪﻛﻪﺑﺒﯘﺭﻻﺭﭼﻪ ﻛﻪﺭﯨﻠﯩﭗ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﺷﺘﯩﻦ ﺳﺎﻗﻠﯩﻨﯩﯔ )، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺗﺘﯩﻜﻰ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﯞﻩ ﻳﯜﺭﯛﺵ – ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﯖﯩﺰ ﺳﻮﺗﭽﯩﻐﺎ ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺳﻮﺗﭽﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﻗﺪﯨﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﻪﻟﮕﯩﻠﯩﮕﯜﭼﻰ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﺗﯘﻧﺠﻰ ﺋﯘﭼﺮﯗﺷﯘﺷﺘﺎ ﻳﺎﻣﺎﻥ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﺑﻪﺭﯨﭗ ﻗﻮﻳﺴﯩﯖﯩﺰ، ﺑﯘ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﻮﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﻧﻪﺗﯩﺠﯩﺴﯩﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﺗﻪﺳﯩﺮ ﻛﯚﺭﺳﯜﺗﯩﺸﻰ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ. ﺷﯘﯕﺎ ﺳﻮﺗﭽﯩﻐﺎ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ ﺑﺎﺭ ﺧﯘﺷﺨﯘﻱ، ﺋﯩﻠﻠﯩﻖ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﺸﻘﺎ ﺗﯩﺮﯨﺸﯩﯔ.
ﺗﯘﺟﻨﻰ ﻗﻪﺗﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﻮﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺷﻪﻛﻠﻰ ﻧﺎﮬﺎﻳﯩﺘﻰ ﺋﺎﺩﺩﻯ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﮬﯘﺩﺩﻯ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﻪﺭﮔﻪ ﺋﻮﺧﺸﺎﭖ ﻛﻪﺗﯩﺪﯗ، ﺑﯩﺮ ﺳﻮﺗﭽﻰ، ﺑﯩﺮ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﯞﻩ ﺳﯩﺰﻻ ﺑﻮﻟﯩﺴﯩﺰ، ﮬﯘﺩﺩﻯ ﺳﯚﮬﺒﻪﺗﻠﻪﺷﻜﻪﻧﺪﻩﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺴﯩﻠﻪﺭ، ﺷﯘﯕﺎ ﺟﯩﺪﺩﯨﻠﯩﺸﯩﭗ ﻛﻪﺗﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﮬﺎﺟﯩﺘﻰ ﻳﻮﻕ.
ﺳﻮﺗﭽﻰ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯩﺴﯩﻢ – ﻓﺎﻣﯩﻠﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺳﻮﺭﺍﭖ ﺑﻮﻟﻐﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ، ﺳﻮﺗﻘﺎ ﺋﺎﻟﺪﯨﻦ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﻏﺎﻥ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﯩﺮ – ﺑﯩﺮﻟﻪﭖ ﺩﻩﭖ ﺋﯚﺗﯩﺪﯗ ﯞﻩ ﻳﻪﻧﻪ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭ – ﻳﻮﻗﻠﯘﻗﯩﻨﻰ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯗ. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻗﻮﺷﯘﻣﭽﻪ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺳﻮﺗﭽﯩﻐﺎ ﺗﺎﭘﺸﯘﺭﯗﯓ، ﺋﺎﺭﻗﯩﺪﯨﻦ ﺭﻩﺳﻤﯩﻲ ﺳﻮﺗﻼﺵ ﺑﺎﺷﻠﯩﻨﯩﺪﯗ.
ﺋﻪﺩﻩﺗﺘﻪ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺵ ﺳﻮﺗﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﺎﺩﯨﻤﻠﯩﺮﯨﻨﯩﯔ ﮬﻪﻣﻤﯩﺴﻰ ﻣﯘﺗﻪﮬﻪﺳﯩﺲ ﯞﻩ ﭘﯩﺸﯩﻠﻮﮒ ﺑﻮﻟﯘﭖ، ﻛﯚﭘﯜﻧﭽﯩﺴﻰ ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﮕﻨﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﯩﻨﻰ ﻳﺎﺧﺸﻰ ﺑﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺑﻮﻟﯘﭘﻤﯘ ﯞﻩﺗﻪﻧﻨﯩﯔ ﺟﯘﻏﺮﺍﭘﯩﻴﻪﺳﻰ،ﺗﺎﺭﯨﮭﻰ ﯞﻩﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻰ ﮬﻪﻗﻘﯩﺪﯨﻜﻰ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﯨﻐﺎ ﺋﻪﮔﻪﺭ ﻳﻪﺗﻪﺭﻟﯩﻚ ﻣﻪﻟﯘﻣﺎﺗﯩﯖﯩﺰ ﺑﻮﻟﻤﯩﺴﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰ ﺗﻪﮬﻤﯩﻨﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﻣﻪﯓ، ﺑﯩﻠﻤﯩﺴﯩﯖﯩﺰ < ﻳﺎﮬﺸﻰ ﺑﯩﻠﻤﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻧﻤﻪﻥ > ﺩﻩﭖ ﺟﺎﯞﺍﭖ ﺑﻪﺭﯨﯔ،ﺑﯩﻠﮕﻪﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺑﻮﻟﺴﺎ ﺋﻪﻧﯩﻖ ﺋﻪﻳﺘﯩﭗ ﺑﻪﺭﯨﯔ.
ﺳﻮﺗﭽﻰ ﮬﻪﺭﺑﯩﺮ ﺳﻮﺋﺎﻟﻨﻰ ﺋﻮﺗﺘﯘﺭﯨﻐﺎ ﻗﻮﻳﻐﺎﻧﺪﺍ، ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﺳﯩﺰﮔﻪ ﺑﯘﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﯨﺪﯗ، ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﺭﮔﻪﻥ ﺟﺎﯞﺍﺑﯩﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﺎﻥ ﻳﻪﻧﻪ ﺳﻮﺗﭽﯩﻐﺎ ﺗﻪﺭﺟﯩﻤﻪ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺑﻪﺭﯨﺪﯗ. ﺳﻮﺗﯩﯖﯩﺰ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺗﻪﮬﻤﯩﻨﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﯩﻦ 5 – 6 ﺳﺎﺋﻪﺗﻜﯩﭽﻪ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ، ﺑﻪﺯﻯ ﺋﻪﮬﯟﺍﻟﻼﺭﺩﺍ ﻳﻪﺭﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﯩﻤﯘ ﻣﯘﻣﻜﯩﻦ، ﺳﻮﺗﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﻪﻛﻼ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﺩﺍﯞﺍﻡ ﻗﯩﻠﯩﺸﻰ ﺳﯩﺰ ﺋﯜﭼﯜﻥ ﺋﺎﻧﭽﻪ ﭘﺎﻳﺪﯨﻠﯩﻖ ﺋﻪﻣﻪﺱ، ﭼﯜﻧﻜﻰ ﺑﯘﻧﭽﯩﻠﯩﻚ ﻗﯩﺴﻘﺎ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺑﺎﺭﻟﯩﻖ ﻛﻪﭼﯜﺭﻣﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰﻧﻰ ﺗﻮﻟﯘﻕ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﺶ ﺋﯩﻤﻜﺎﻧﯩﻴﯩﺘﯩﮕﻪ ﺋﯩﮕﻪ ﺑﻮﻻﻟﻤﺎﻳﺴﯩﺰ، ﺷﯘﯕﺎ ﮬﻪﺭﮔﯩﺰﻣﯘ < ﺳﻮﺗﯘﻡ ﺑﺎﻟﺪﯗﺭﺭﺍﻕ ﺗﯜﮔﯩﺴﯩﻜﻪﻥ > ﺩﯨﮕﻪﻥ ﮬﯩﻴﺎﻟﺪﺍ ﺑﻮﻟﻤﺎﯓ، ﭘﯜﺗﯜﻥ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻨﻰ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﺮﯨﻨﭽﻰ ﻗﻪﺗﯩﻤﻠﯩﻖ ﺳﻮﺗﺘﺎ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﺴﯩﯖﯩﺰ، ﻛﻪﻳﯩﻦ ﻛﯚﭖ ﺋﺎﯞﺍﺭﯨﭽﯩﻠﯩﻘﺘﯩﻦ ﻗﯘﺭﺗﯘﻟﯩﺴﯩﺰ.
ﺳﻮﺗﭽﯩﻨﯩﯔ ﺳﯩﺰﺩﯨﻦ ﺳﻮﺭﺍﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﺳﻮﺋﺎﻟﻠﯩﺮﻯ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﻪ ﺗﯚﯞﻩﻧﺪﯨﻜﻰ ﺩﺍﻳﯩﺮﻩ ﺋﯩﭽﯩﺪﻩ ﺑﻮﻟﯩﺪﯗ:
1. ﻧﻪﺩﯨﻦ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ ؟
2. ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ ؟
3. ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﺘﻪ ﺗﻮﻟﯘﺵ – ﺑﯩﺸﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯘ ؟
4. ﺑﯘﻳﻪﺭﮔﻪ ﻛﻪﻟﯩﺸﯩﯖﯩﺰﮔﻪ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ؟
5. ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﺋﺎﯞﺍﻝ ﭼﯜﺷﺘﯩﯖﯩﺰ ؟ ﺑﯘ ﺷﻪﮬﻪﺭﮔﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﺑﯩﻠﻪﻥ، ﻗﺎﭼﺎﻥ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ ؟
6. ﻛﻪﺳﭙﯩﯖﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ؟
7. ﺋﻮﻗﯘﻏﺎﻧﻤﯘ ؟ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﻣﻪﻛﺘﻪﭘﺘﻪ ؟ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﭘﯜﺗﺘﯜﺭﮔﻪﻥ ؟ ﻧﻪﺩﻩ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﻪﻥ ؟
8. ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﺎﭼﺎﻥ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﯨﯖﯩﺰ ؟
9. ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻧﻤﯘ ؟ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﺗﻮﻱ ﻗﯩﻠﻐﺎﻥ ؟ ﺑﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯘ ؟ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻧﯩﻤﻪ ؟ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﯩﺴﻤﯩﭽﯘ ؟ ﮬﺎﺯﯨﺮ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﻧﻪﺩﻩ ؟ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ ؟
ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﺋﺎﻳﺎﻟﯩﯖﯩﺰ ﺳﯩﺰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﻛﻪﻟﻤﯩﺪﻯ ؟
10. ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﺋﺎﻟﺪﻯ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﭼﯩﻘﺘﯩﯖﯩﺰ ؟ ﭘﺎﺳﺎﭘﻮﺭﺕ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﭼﯩﻘﻘﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ، ﭘﺎﺳﺎﭘﻮﺭﺗﻨﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﮬﻪﻝ ﻗﯩﻠﺪﯨﯖﯩﺰ ؟
11. ﻣﻪﻥ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ ﺩﻩﻳﺴﯩﺰ، ﻧﯩﻤﯩﺸﻘﺎ ﭼﻪﮔﺮﺍﺩﺍ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﺗﯘﺗﯩﯟﺍﻟﻤﯩﺪﻯ ؟ ﮬﯩﺘﺎﻱ ﮬﯚﻛﯜﻣﯩﺘﻰ ﺷﯘﻧﭽﻪ ﺋﺎﮬﻤﺎﻗﻤﯘ ؟
12. ﺑﯘ ﺩﯙﻟﻪﺗﻜﻪ ﻧﯩﻤﻪ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﯩﺰ ؟
13. ﺩﯙﻟﯩﺘﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻧﯩﻤﻪ ﻣﻪﻗﺴﻪﺗﺘﻪ ﺋﺎﻳﺮﯨﻠﺪﯨﯖﯩﺰ ؟
14. ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﻪﺷﺘﯩﻜﻰ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﯨﯖﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ؟
15. ﻧﯩﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﭘﺘﯩﻦ ﺳﯩﻴﺎﺳﻰ ﭘﺎﻧﺎﮬﻠﯩﻖ ﺗﯩﻠﯩﻤﻪﻛﭽﻰ ﺑﻮﻟﺪﯨﯖﯩﺰ ؟
16. ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﻩ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﭘﺎﺋﺎﻟﯩﻴﻪﺗﻠﻪﺭﺩﻩ ﺑﻮﻟﻐﺎﻥ ؟
17. ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺗﻜﻪ ﻗﺎﺭﺷﻰ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﻘﺎ ﻗﺎﺗﻨﺎﺷﻘﺎﻧﻤﯘ ؟
18. ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﯖﻼﺭﻧﯩﯔ ﻧﺎﻣﻰ ﻧﯩﻤﻪ ؟ ﻣﻪﻗﺴﯩﺪﻯ ﯞﻩ ﻏﺎﻳﯩﺴﯩﭽﯘ ؟
19. ﺳﯩﺰﻧﯩﯔ ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺕ ﺋﯩﭽﯩﺪﯨﻜﻰ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﯖﯩﺰ ﻧﯩﻤﻪ ؟ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﯞﻩﺯﯨﭙﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺋﯚﺗﯩﮕﻪﻥ ؟
20. ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﯖﻼﺭ ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻗﯘﺭﯗﻟﻐﺎﻥ ؟ ﻣﻪﺭﻛﯩﺰﻯ ﻧﻪﺩﻩ ؟ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺋﻪﺯﺍﺳﻰ ﺑﺎﺭ ؟ ﺑﺎﺷﻠﯩﻘﻰ ﻛﯩﻢ ؟
21. ﺗﻪﺷﻜﯩﻼﺗﯩﯖﯩﺰ ﻳﺎﻛﻰ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺋﺎﺷﻜﺎﺭﯨﻠﯩﻨﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﻥ ؟
22. ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻦ ﻗﻪﭼﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﯖﯩﺰ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺑﻮﻟﺪﻯ ؟ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﺑﯘﻳﺎﻥ ﻧﻪﻟﻪﺭﺩﻩ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯘﺭﺩﯨﯖﯩﺰ ؟
23. ﻗﻪﭼﯩﺸﯩﯖﯩﺰﻏﺎ ﻛﯩﻢ ﻳﺎﺭﺩﻩﻡ ﻗﯩﻠﺪﻯ ؟ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺗﻨﻰ ﻧﻪﺩﯨﻦ ﺗﺎﭘﺘﯩﯖﯩﺰ ؟
24. ﺳﯩﺰ، < ﯞﻩﺗﯩﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﻳﯜﻙ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﻰ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﻐﺎ ﻣﻪﮬﭙﯩﻲ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﭼﯩﻘﺘﯩﻢ > ﺩﻩﯞﺍﺗﯩﺴﯩﺰ، ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻗﺎﭼﺘﯩﯖﯩﺰ ؟ ﺷﻮﭘﯘﺭﻧﻰ ﻛﯩﻢ ﺗﻮﻧﯘﺷﺘﯘﺭﺩﻯ ؟ ﺷﻮﭘﯘﺭﻏﺎ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﭘﯘﻝ ﺑﻪﺭﺩﯨﯖﯩﺰ ؟ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻨﯩﯔ ﻗﻪﻳﻪﺭﯨﮕﻪ ﻳﻮﺷﯘﺭﯗﻧﺪﯨﯖﯩﺰ ؟ ﻳﻮﻟﺪﺍ ﻧﯩﻤﻪ ﻳﻪﭖ، ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﭽﺘﯩﯖﯩﺰ ؟ ﻗﺎﻧﭽﻪ ﺳﺎﺋﻪﺕ ﻳﻮﻝ ﻣﺎﯕﺪﯨﯖﻼﺭ ؟ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﻨﯩﯔ ﻗﺎﻳﺴﻰ ﺷﻪﮬﺮﯨﮕﻪ، ﻗﺎﭼﺎﻥ ﻛﻪﻟﺪﯨﯖﻼﺭ ؟ ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻧﺪﺍ ﺗﻮﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻠﯩﺮﯨﯖﯩﺰ ﺑﺎﺭﻣﯩﺪﻯ ؟
25. ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﻗﺎﭼﻤﯩﻐﺎﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺳﯩﺰﻧﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﻗﯩﻼﺗﺘﻰ ؟
26. ﺳﯩﺰ ﻗﺎﭼﻘﺎﻧﺪﯨﻦ ﻛﻪﻳﯩﻦ، ﮬﯚﻛﯜﻣﻪﺕ ﺗﻪﺭﻩﭘﺘﯩﻦ ﺋﺎﻳﯩﻠﯩﯖﯩﺰﺩﯨﻜﯩﻠﻪﺭﮔﻪ ﻗﺎﻧﺪﺍﻕ ﻣﯘﺋﺎﻣﯩﻠﻪ ﻗﯩﻠﯩﻨﺪﻯ ؟

12.ﺑﺪﺕ ﺋﻮﺭﮔﯩﻨﯩﻐﺎ ﯞﻩ ﺋﻪﻟﭽﯩﮭﺎﻧﯩﻼﺭﻏﺎ ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺱ ﺳﯘﻧﯘﺵ

ﺋﻪﮔﻪﺭ ﺳﯩﺰ ﺋﯩﻘﺘﯩﺴﺎﺩﻯ ﻳﺎﻛﻰ ﺑﺎﺷﻘﺎ ﺳﻪﯞﻩﭘﻠﻪﺭ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﻏﻪﺭﯨﭗ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﮕﻪ ﺑﯩﯟﺍﺳﺘﻪ ﻛﻪﻟﻪﻟﻤﻪﻱ، 3 – ﺩﯗﻧﻴﺎ ﺋﻪﻟﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﻗﻪﭼﯩﭗ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﺑﻮﻟﺴﯩﯖﯩﺰ (ﻣﻪﺳﯩﻠﻪﻥ،ﻗﺎﺯﺍﻗﯩﺴﺘﺎﻥ،ﭘﺎﻛﯩﺴﺘﺎﻥ،ﺋﯚﺯﺑﻪﻛﯩﺴﺘﺎﻥ،ﻗﯩﺮﻏﯩﺰﯨﺴﺖ ﺋﺎﻥ، ﺋﺎﻓﻐﺎﻧﯩﺴﺘﺎﻥ، ﺗﯜﺭﻛﯩﻴﻪ، ﺳﯩﯖﺎﭘﯘﺭ، ﻣﺎﻻﻳﺸﯩﻴﺎ )، بۇنداق شارايىتتا دەرھال بدت نىڭ شۇ دۆلەتلەردە تۇرۇشلۇق ۋاكالەتھانىلىرىغا يازما ئىلتىماس سۇنۇپ سىياسى پاناھلىق تىلىسىڭىز بولىدۇ، ئىلتىماسىڭىز دەلىل – ئىسپاتلىق، قايىل قىلارلىق، ئەنىق ۋە تەپسىلى بولۇشى كەرەك، ئىلتىماسىڭىزدا ئۆزىڭىزنىڭ تەرجىمەھالى، نىمە سەۋەپتىن چەتەلگە چىققانلىقىڭىز، سىياسى پاناھلىق تىلەشتىكى مەقسىدىڭىز، ۋەتەن ئىچىدە ھىتايغا قارشى ئەلىپ بارغان پائالىيەتلىرىڭىز، سىزنىڭ قەچىشىڭىزغا سەۋەپچى بولغان ئامىللار، قەچىش جەريانىڭىز ﻗﺎﺗﺎﺭﻟﯩﻖ ﻣﻪﺳﯩﻠﯩﻠﻪﺭ ﺗﻪﭘﺴﯩﻠﻰ ﺑﺎﻳﺎﻥ ﻗﯩﻠﯩﻨﯩﺸﻰ ﻻﺯﯨﻢ، ﺋﯩﻠﺘﯩﻤﺎﺳﻨﺎﻣﯩﻐﺎ ﻗﻮﺷﯘﭖ، ﺋﯚﺯﯨﯖﯩﺰﻧﯩﯔ ﺳﺎﻻﮬﯩﻴﯩﺘﯩﻨﻰ ﺋﯩﺴﭙﺎﺗﻼﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﮬﯚﺟﺠﻪﺕ – ﻣﺎﺗﯩﺮﯨﻴﺎﻟﻼﺭﻧﻰ ﺑﯩﺮﮔﻪ ﺳﯘﻧﯘﺷﻨﻰ ﺋﯘﻧﺘﯘﭖ ﻗﺎﻟﻤﺎﯓ.

Share Button

3 باھالار

  1. ئەمما ئالامەت تېز جۇما…خەۋەر دېگەننى مۇشۇنداق چىقارسا ياخشى…اللا رازى بولسۇن…

  2. اللە رازى بولسۇن!!!

  3. ئەزىز قەرىنداشلار، بۇ قوللانمىنى بۇندىن 10 نەچچە يىل بۇرۇن يازغان ئىدىم، ئۇندىن كەيىن سىياسى پاناھلىق تىلەش پىرىنسىپلىرىدا كۆپ ئۆزگۈرۈشلەر بولدى، بۇ قوللانمىنى يەنە داۋاملىق تولۇقلاپ دىققىتىڭىزلارغا قايتا تەقدىم قىلىشنى ئويلۇشىۋاتىمەن، بۇ قوللانمامنى بۇ تور بەتىگە ئورۇنلاشتۇرۇپ قويغان قەرىنداشلىرىمىزغا ئالاھىدە مىننەتدارلىقىمنى بىلدۈرىمەن !

    سىلەرگە ئاللاھتىن سالامەتلىك ۋە مۇۋاپىقىيەت تىلەيمەن

    ئەھتىرام بىلەن : پەرھات يورۇڭقاش

جاۋاپ يېزىڭ

ئېلخەت ئارېسىڭىز ئاشكارىلانمايدۇ. بەلگە قويۇلغانلارنى تولدۇرۇشىڭىز كېرەك *

*

تۆۋەندىكى HTML تەگلىرى ۋە خاسلىقلىرىنى ئىشلىتەلەيسىز: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>